22 sep

Pripremljen Vodič kroz Europass i letak za promociju Europass inicijative

Radna grupa, koju je formiralo Ministarstvo prosvjete, je u periodu od aprila do septembra 2016. godine pripremilo dokument „Vodič kroz Europass“. Ovaj Vodič sadrži prikaz svih pet Europass dokumenata (CV, Dodatak diplomi, Dodatak diplomi/sertifikatu, Europass mobilnosti i Jezički pasoš) kao i uputstva za popunjavanje tih dokumenata.

Letak je pripremljen u cilju promocije Europass inicijative.

Vodič download
Letak download


22 sep

Studijska posjeta hrvatskom Europass centru

Službenici Ministarstva prosvjete su boravili 30. i 31. avgusta 2016. godine na studijskoj posjeti u hrvatskom Europass centru - Agenciji za mobilnost i programe EU.
Cilj studijske posjete je razmjena iskustava, savjetovanje, sticanje novih znanja i uspostavljanje buduće saradnje iz oblasti EUROPASS-a.

Domaćin, gđa Vlasta Jelašić Kerec, je prezentovala sve aktivosti Europass kancelarije u Hrvatskoj i pružila pregršt neophodnih informacija za budući rad Nacionalnog Europass centra Crne Gore koji će biti smješten u Ministarstvu prosvjete.

Članovi studijske posjete su prošli kroz sljedeće oblasti Europass inicijative: izrada, implementacija, promocija i smjernice za ispunjavanje svih pet Europass dokumenata, izrada web stranice, smjernice za kvalitetnu izradu Vodiča za Europass, izrada pratećeg materijala uz Vodič za Europass i drugo.

Studijska posjeta je finansirana iz sredstava TAIEX-a.


22 sep

Formirana radna grupa za pisanje Vodiča kroz Europass

Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2016. godine formiralo radnu grupu za pripremu Vodiča kroz Europass.
Zadatak radne grupe je da pripremi ovaj Vodič koji će sadržati svih pet Europass dokumenata kao i upustva za popunjavanje ovih dokumenata.

Članovi radne grupe su:

  • mr Marija Cimbaljević, Ministarstvo prosvjete, koordinator Europass projekta,
  • Zora Bogićević, Ministarstvo prosvjete,
  • prof. dr Maja Baćović, Rektorat Univerziteta Crne Gore,
  • dr Mladen Perazić, Privredna komora Crne Gore,
  • Vesna Radulović, Zavod za zapošljavanje i
  • Srđan Obradović, Centar za stručno obrazovanje.

    Radna grupa je u proteklom periodu održala nekoliko radnih sastanaka, na kojima su članovi detaljno prolazili kroz tekst Vodiča koji je došao do finalne verzije za štampanje uz saglasnost svih članova radne grupe.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner