03 mar

Video materijali o razvoju digitalnih kljucnih kompetencija

U saradnji sa Nacionalnom Europass i Euroguidance kancelarijom/Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Digitalna akademija "DigitalBee" je pripremila tri video zapisa o razvoju digitalnih ključnih kompetencija kod djece i odraslih:

1. Naziv video materijala: Digitalne kompetencije - DigComp

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa konceptom digitalnih kompetencija prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za gradane-DigComp” Evropske Komisije

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjene digitalne kompetencije prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za gradane-DigComp” Evropske Komisije

2. Naziv video materijala: “Benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa benefitima učenja programiranja.

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjeni benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu.

Naime kroz učenje programiranja ne samo da se razvijaju digitalne kompetencije, već učenje programskog jezika ima efekte i na razvoj drugih kompetencija i vještina.

3. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje. Scratch-vodic za roditelje“,

Cilj: Upoznavanje roditelja sa alatom Scratch i njegovim mogucnostima. Učenjem programskog jezika Scratch, djeca postaju kreatori u digitalnom svijetu.

Ciljna grupa: roditelji

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjen alat Scratch, kako je nastao, što se može naučiti kroz njega, na koji način se on instalira, podešava. Roditelji ce biti upoznati sa mogucnostima alata i rada sa svojom djecom.

4. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje: Djeco upoznajte Scratch!“,

Cilj: Upoznavanje djece sa alatom Scratch i buđenje interesovanja ka upotrebi Scratch-a.
Ciljna grupa: Učenici uzrasta od 8 do 16 godina
Sadržaj: U ovom video materijalu će biti objašnjen alat Scratch i predstavlja vodič za pravljenje jedne Scratch igrice.

Djeca koja budu pratila upustva iz videa napraviće svoju prvu Scratch igricu.

5. Naziv video materijala: „Kompetencije potrebne za uspjeh u digitalnom dobu“


Cilj: Upoznavanje ciljne grupe sa kompetencijama potrebnima za uspjeh u digitalnom dobu
Ciljna grupa: djeca uzrasta 13+ godina, roditelji i nastavnici
Sadržaj: U ovom video materijalu je objašnjeno koje kompetencije i vještine su važne u digitalnom dobu. Osim digitalnih kompetencija, u digitalnom dobu je važno posjedovati kreativno i kritičko mišljenje, kao i imati razvijenu socijalno-emocionalnu inteligenciju.


22 feb

Poziv za prijavu za pohađanje obuke: Sticanje i razvoj digitalne ključne kompetencije

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Edukativni centar Montenesoft poziva nezaposlene visokoškolce da se prijave za besplatne obuke za sticanje i razvoj digitalne ključne kompetencije.

Kandidati će na obukama steći i unaprijediti vještine i znanja za rad u aplikacijama MS Word, MS Excel i MS PowerPoint – od početnog do naprednog nivoa – neophodnih za efikasno savladavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim djelatnostima.


11 jun

Održan godišnji Europass mrežni sastanak

Europass mrezni sastanak 2019 održan je u Budimpešti 6. i 7. juna 2019. godine. Uvodnu riječ i detaljnu prezentaciju rada Tempus fondacije je održao g-din Peter Tordai, direktor Fondacije. G-din Tordei je predstavio rad Fondacije i programe koji se koordinaraju unutar Fondacije, kao sto su: Erasmus +, CEEPUS, EEA grantovi, programi bilateralnih stipendija, mađarske stipendije itd. Predstavio je takođe sve inovacije i aktivnosti u oblasti Europass dokumenata, platforme i promocije.


03 apr

Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata
Poziv za prijave za izradu sljedećih dokumenata:
• Istraživanje o izazovima i preprekama sa kojima se školski karijerni savjetnici susreću u svom radu i studija “Primjeri dobre prakse i preporuke za unapređenje karijernog vođenja i savjetovanja u obrazovanju”,
• Vodič “Europass Dodatak Diplomi/Sertifikatu”.
KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner