23 nov

Paket mobilnosti vještina i talenata

Obavještavamo vas da je 15. novembra 2023. godine Komisija usvojila Paket mobilnosti vještina i talenata. Ovo uključuje predlog preporuke Savjeta 'Evropa u pokretu' - mogućnosti mobilnosti za učenje za sve. Predlog uključuje ambiciozne nove ciljeve na nivou EU, uključujući podizanje cilja na 15% učenika VET koji će imati koristi od mobilnosti za učenje do 2030. godine. Predviđene su mjere za prevazilaženje prepreka mobilnosti, a posebno je uključen sveobuhvatni okvir politike za podršku mobilnosti pripravnika. Više informacija možete pronaći ovdje: Europe on the Move - a proposal on the future of learning mobility | Erasmus+ (europa.eu)
Paket takođe uključuje Predlog uredbe o uspostavljanju fonda talenata EU. EU Talent Pool će biti prva platforma EU koja povezuje kvalifikovane osobe koje traže posao iz trećih zemalja sa slobodnim radnim mjestima u deficitarnim zanimanjima.
Preporuka Komisije o priznavanju kvalifikacija državljana trećih zemalja dopunjuje paket konkretnim mjerama za olakšavanje i pojednostavljenje postupaka priznavanja i omogućavanje lakše integracije državljana trećih zemalja na tržište rada.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner