22 sep

Za poslodavce

Za one koji planiraju da nađu posao:


1. EURES - Evropska služba za zapošljavanje
EURES (Evropska mreža institucija za zapošljavanje) teži tome da olakša slobodno kretanje radnika unutar zemalja Evropskog područja. Partneri u mreži uključuju javne službe za zapošljavanje, sindikate i organizacije poslodavaca. Partnerstvom koordinira Evropska komisija.

Glavne funkcije:
• informisati i savjetovati potencijalno pokretljive radnike o mogućnostima zaposlenja i života i radnim uslovima na Evropskom području;
• pomoći poslodavcima u pronalaženju radnika u drugim zemljama;
• pružiti praktične savjete i smjernice radnicima i poslodavcima u pograničnim regijama.
http://ec.europa.eu/eures/

2. Europass CV
Zamolite zainteresovane kandidate da koriste obrazac za Europass biografiju - CV kako biste imali jasnu sliku o njihovim vještinama i kompetencijama.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

3. Europass jezički pasoš
Ako su jezičke vještine važne za određeni posao, ili uopšte za vašu organizaciju, zamolite zainteresovane kandidate da ispune i Europass jezički pasoš.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language...

4. Koristite Europass XML format za upravljanje svojom bazom ljudskih potencijala.
Extensible Markup Language (XML) format pomaže pri razmjeni podataka između raznih sistema informacija, naručito putem Interneta.
Europass XML format vam omogućava lagano odlaganje (sistematizaciju) informacija o kandidatima i njihovo ujednačeno učitavanje iz bilo koje baze podataka ljudskih potencijala. Kako biste vidjeli posljednju Europass XML verziju, posjetite - Dokumenta za učitavanje. Europass CV su popunjeni on-line i pothranjeni sačuvani u formatima Adobe® PDF+XML, a sadrže i Europass XML.

Važno: obrada ličnih podataka mora biti u skladu s odredbama o zaštiti ličnih podataka.

Za one koji planiraju da šalju osoblje u inostranstvo na osposobljavanje ili stažiranje?

1. Europass mobilnost
Dokument kojim se bilježe znanja i vještine stečene u drugoj evropskoj državi.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/europass...

Želite li saznati više o kvalifikacijama?

1. Europass dodatak diplomi/sertifikatu
Dokument kojim se opisuju znanja i vještine koje su stekle osobe sa ispravom stručnog obrazovanja i osposobljavanja.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/certific...

2. Europass dodatak diplomi
Dokument koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/diploma-...

3. Programi EU-e za obrazovanje i osposobljavanje
Ovaj link vam omogućava pristup web-stranicama Evropske komisije posvećenim programima Evropske zajednice i aktivnostima u obrazovanju i osposobljavanju.
http://ec.europa.eu/education/index_en.html


Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner