22 sep

Savjetnici karijerne orijentacije

Pomozite svojim učenicima i studentima da završe biografiju - CV i jezički pasoš

1. Europass CV
Dokument koji na djelotvoran i razumljiv način predstavlja Vaše vještine i kvalifikacije.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

2. Europass jezički pasoš
Alat za samoprocjenu svojih jezičnih vještina i kvalifikacija.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language...

Saznajte više o mobilnosti, usavršavanju i kvalifikacijama

1. Ploteus

Svrha Plotuesa je da pomogne radnicima i onima koji traže posao, studentima, savjetnicima za profesionalno usmjeravanje, nastavnicima i drugima, da pronađu informacije o studiranju u Evropi, kao što su:
• mogućnosti učenja i osposobljavanja širom Evropske unije;
• sistemimi obrazovanja i osposobljavanja;
• programi razmjene i stipendijama;
• sve što je potrebno znati kad se selite u inostranstvo, u neku drugu evropsku zemlju.
http://ec.europa.eu/ploteus/

2. ENIC-NARIC mreže

ENIC mrežu (Evropskamrežainformacionihcentara) čine nacionalni informacioni entri. Uloga tih centara je da pružaju informacije o:
• priznavanju stranih diploma i drugih akademskih i profesionalnih kvalifikacija;
• obrazovnim sistemima  u drugim evropskim zemljama i u vlastitoj zemlji;
• mogućnostima studiranja u inostranstvu, uključujući informacije o kreditima i stipendijama, kao i praktičnim pitanjima vezanim za mobilnost i ekvivalentnost.
http://www.enic-naric.net/

3. Europass mobilnost

Dokument kojim se bilježe znanja i vještine stečene u drugoj evropskoj državi.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/europass...

4. Europass dodatakdiplomi/sertifikatu

Dokument kojim se opisuju znanja i vještine koje su stekle osobe sa diplomom stručnog obrazovanja i osposobljavanja.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/certific...

5. Europass Dodatak diplomi

Dokument koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/diploma-...

6. Euroguidance

Euroguidance je mreža nacionalnih centara za stručno usmjeravanje.
Osnovne funkcije:
•    pružanje informacija o mogućnostima obrazovanja i osposobljavanja u Evropi, uglavnom savjetnicima za usmjeravanje, koji bi ih trebali prenositi građanima;
•    podrška razmjeni kvalitetnih informacija o sistemima obrazovanja i osposobljavanja, te o kvalifikacijama u Evropskoj uniji, Evropskom području i u zemljama jugoistočne Europe;
•    podrška portalu Ploteus.

Saznajte više o Evropskim programima za obrazovanje i obuku

1.   Programi EU-e za obrazovanje i osposobljavanje

Ovaj link vam omogućava pristup web-stranicama Evropske komisije posvećenim programima Evropske zajednice i aktivnostima u obrazovanju i osposobljavanju.
http://ec.europa.eu/education/index_en.html

2. Euraxess

Ukoliko ste istraživač koji planira da nastavi svoju karijeru u Evropi, ovdje saznajte više o mogućnostima razvoja Vaše karijere ipronađite potrebne informacije i pomoć.
http://ec.europa.eu/euraxess/

Saznajte više o priznavanju kvalifikacija, vođenju i mobilnosti  istraživača   

1. Ploteus – naći kurs

Ploteus ima za cilj da pomogne studentima, onima koji traže posao, radnicima, roditeljima, savjetnicima karijerene orjentacije i  trenerima da saznaju informacije o studiranju u Evropi, kao što su:
• mogućnosti učenja i za obuku koja je širom Evropske unije;
• sistemi obrazovanja i osposobljavanja;
• lista i stipendije;
• sve što treba da znate kada krećete u inostranstvo, u neku drugu evropsku zemlju.
http://ec.europa.eu/ploteus/


Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner