20 sep

Javne konsultacije – program Erazmus+

Obavještavamo vas da je pokrenuta javna konsultacija u okviru procesa evaluacije programa Erasmus+.
U skladu sa principima bolje regulative EU, konsultacija će trajati 12 nedelja, do 8. decembra 2023. godine, i dostupna je na svih 24 jezika EU.

Javna konsultacija će pomoći Komisiji da prikupi mišljenja građana i organizacija o programu Erasmus+, vodećem programu EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Prikupiće informacije i mišljenja o isporuci i rezultatima novina uvedenih u ovoj generaciji programa. Takođe će pružiti korisne uvide o sprovođenju mjera inkluzije, napretku u pojednostavljenju, te tražiti doprinos građana i zainteresovanih strana u vezi sa otpornošću programa, društvenim doprinosima i njihovim sugestijama o budućnosti Erasmus+.

Zašto se sprovodi ova konsultacija

Nastavljajući se na poziv za prikupljanje dokaza sproveden 2022. godine, ova javna konsultacija će doprinijeti ocjeni ukupne uspješnosti programa Erasmus+ po pet kriterijuma (efikasnost, efikasnost, relevantnost, koherentnost, dodatna vrijednost EU). Paralelno sa tim, Komisija će sprovoditi i druge ciljane konsultacije i prikupljanje podataka, kao što su ankete, intervjui i analize podataka.
Na osnovu poziva za prikupljanje dokaza sprovedenog 2022. godine, ova javna konsultacija će se uključiti u procjenu ukupnog učinka Erazmus+ programa po pet kriterijuma (efikasnost, efikasnost, relevantnost, koherentnost, dodata vrijednost za EU). Paralelno sa ovim, Komisija će voditi druge ciljane konsultacije i vježbe prikupljanja podataka, kao što su ankete, intervjui i analize podataka.
Konsultaciji se može pristupiti putem LINKa.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner