19 sep

POZIV ZA AKTIVNOSTI: EVROPSKI OMLADINSKI CENTRI

Omladinski sektor Savjeta Evrope poziva nevladine omladinske organizacije, mreže i druge nevladine strukture koje se bave oblastima rada sa mladima relevantnim za omladinsku politiku Savjeta Evrope da podnesu prijave za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa Evropskim centrima za mlade u Strazburu i Budimpešti.
Studijske sesije se organizuju u saradnji sa omladinskim organizacijama i mrežama i Omladinskim sektorom Savjeta Evrope i održavaju se u jednom od Evropskih centara za mlade.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Evropske/međunarodne nevladine omladinske organizacije sa partnerima ili granama u najmanje 8 evropskih zemalja;
Evropske formalne ili neformalne mreže omladinskih organizacija i drugih nevladinih omladinskih struktura koje okupljaju partnere iz najmanje 8 evropskih zemalja; mreže se smatraju kvalifikovanima ako njihovi članovi ili pridruženi subjekti dIJele zajednički cilj i dugoročne ciljeve, te ako je njihova posvećenost saradnji jasno izražena i prevazilazi specifično vrijeme, projekat ili aktivnost;
Subregionalne mreže omladinskih organizacija i/ili nacionalni savjeti mladih i strukture koje se bave radom sa mladima, iz najmanje 5 susjednih zemalja.
Podnosioci prijava trebaju biti uključeni u oblasti rada sa mladima relevantne za omladinsku politiku Savjeta Evrope i zainteresovani za doprinos radnim prioritetima 2022-2025 i principima polja mladih Savjeta Evrope.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Međunarodni događaji/seminari/studijske sesije za mlade trajanja od 4 do 8 dana, na kojima se okupljaju članovi omladinskih organizacija ili mreža i stručnjaci radi diskusija o određenoj temi relevantnoj za prioritete i programe Sektora za mlade Savjeta Evrope. Aktivnosti bi trebale da se uklapaju u sljedeće prioritete:
Revitalizacija pluralističke demokratije;
Pristup mladih pravima;
Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima;
Rad sa mladima;
Međuvladina saradnja u oblasti omladinske politike.

ROKOVI

15. april za aktivnosti planirane za januar-juni naredne godine;
oktobar za aktivnosti planirane za juli-decembar naredne godine.

Više informacija na LINKU-u.

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner