05 avg

Stipendije DG za tumačenje

Svake godine Generalni direktorat za tumačenje (DG Interpretation, poznat i kao SCIC) nudi određeni broj stipendija.
Studijske stipendije DG Interpretation dostupne su studentima svih disciplina koji su primljeni na redovni postdiplomski kurs za konferencijsko prevođenje koje nudi priznata univerzitetska ili visokoškolska institucija. Ako se ovaj kurs uspješno završi, to će dovesti do kvalifikacije koja potvrđuje da ste u mogućnosti da radite kao profesionalni konferencijski tumač u konsekutivnom i simultanom načinu rada.


04 avg

POTPUNO FINANSIRAN PROGRAM: Bonn International Fellowships 2024 u Njemačkoj

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za istraživače koji žele da se prijave za Bon International Fellowships 2024 u Njemačkoj. Ovaj finansirani program je namijenjen svim međunarodnim istraživačima. Za ovaj program se mogu prijaviti postdoktorski istraživači i iskusni edukatori s međunarodnom reputacijom u svojoj oblasti istraživanja, koji istražuju i/ili predaju na univerzitetu ili istraživačkom institutu u inostranstvu. Podnošenje prijava je ograničeno na zaposlenike univerziteta. Trajanje ovog programa je 12 dana.


02 avg

Apple Trainee Program 2024 | Praksa u kompaniji Apple

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za Apple Trainee Program 2024 širom svijeta. Svi međunarodni studenti iz cijelog svijeta imaju pravo da se prijave za Apple Company Internship 2024. Apple će pružiti priliku za karijeru nedavno diplomiranim studentima, studentima dodiplomskih studija i doktorantima. Praktikanti koji se pridruže ovom porgramu steći će vrhunsko iskustvo u organizacijama svjetske klase. Ovo je plaćeni ljetni program stažiranja koji daje priliku studentima i diplomcima da doprinesu misiji organizacije.20 jul

POTPUNO FINANSIRANA STIPENDIJA: Singapore International Graduate Award 2023-24 u Singapuru

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za Singapore International Graduate Award 2023-24 u Singapuru. Ohrabruju se svi međunarodni studenti koji imaju veliku strast za istraživačkim da se prijave za potpuno finansiranu stipendiju u Singapuru. Ovo je međunarodna stipendija za doktorske studije. Odabrani međunarodni diplomci će studirati na najboljim svjetskim univerzitetima pod nadzorom uglednih i renomiranih supervizora.Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo