23 nov

Paket mobilnosti vještina i talenata

Obavještavamo vas da je 15. novembra 2023. godine Komisija usvojila Paket mobilnosti vještina i talenata. Ovo uključuje predlog preporuke Savjeta 'Evropa u pokretu' - mogućnosti mobilnosti za učenje za sve. Predlog uključuje ambiciozne nove ciljeve na nivou EU, uključujući podizanje cilja na 15% učenika VET koji će imati koristi od mobilnosti za učenje do 2030. godine. Predviđene su mjere za prevazilaženje prepreka mobilnosti, a posebno je uključen sveobuhvatni okvir politike za podršku mobilnosti pripravnika. Više informacija možete pronaći ovdje: Europe on the Move - a proposal on the future of learning mobility | Erasmus+ (europa.eu)
Paket takođe uključuje Predlog uredbe o uspostavljanju fonda talenata EU. EU Talent Pool će biti prva platforma EU koja povezuje kvalifikovane osobe koje traže posao iz trećih zemalja sa slobodnim radnim mjestima u deficitarnim zanimanjima.
Preporuka Komisije o priznavanju kvalifikacija državljana trećih zemalja dopunjuje paket konkretnim mjerama za olakšavanje i pojednostavljenje postupaka priznavanja i omogućavanje lakše integracije državljana trećih zemalja na tržište rada.


03 nov

Stažiranje u Eurodesk Brussels Linku

 Sa mrežom nacionalnih koordinatora povezanih sa preko 3.000 lokalnih provajdera informacija i partnera u 37 evropskih zemalja, Eurodesk je glavni izvor informacija o evropskim politikama i mogućnostima za mlade ljude i one koji sa njima rade. Eurodesk mreža ažurira i upravlja sadržajem na Evropskom omladinskom portalu. Eurodesk Brussel Link koordinira aktivnosti nacionalnih Eurodesk koordinatora.
Eurodesk Brussel Link traži pripravnika za veb urednika koji bi pomogao timu u sprovođenju komunikacionih kampanja i projekata.
Predložena dužina pripravničkog staža je šest (6) mjeseci.


20 sep

Javne konsultacije – program Erazmus+

Obavještavamo vas da je pokrenuta javna konsultacija u okviru procesa evaluacije programa Erasmus+.
U skladu sa principima bolje regulative EU, konsultacija će trajati 12 nedelja, do 8. decembra 2023. godine, i dostupna je na svih 24 jezika EU.


19 sep

POZIV ZA AKTIVNOSTI: EVROPSKI OMLADINSKI CENTRI

Omladinski sektor Savjeta Evrope poziva nevladine omladinske organizacije, mreže i druge nevladine strukture koje se bave oblastima rada sa mladima relevantnim za omladinsku politiku Savjeta Evrope da podnesu prijave za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa Evropskim centrima za mlade u Strazburu i Budimpešti.
Studijske sesije se organizuju u saradnji sa omladinskim organizacijama i mrežama i Omladinskim sektorom Savjeta Evrope i održavaju se u jednom od Evropskih centara za mlade.


14 sep

Takmičenje startapa za mlade preduzetnike

Generalni direktorat Evropske komisije za tržište, industriju, preduzetništvo i MSP sektor pokrenuo je takmičenje za startape usmjereno ka mladim preduzetnicima između 18 i 25 godina iz evropskih država članica i zemalja partnera programa COSME koji razvijaju inovativne startap ideje koje se bave najkritičnijim izazovima današnjice.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo