03 mar

Video materijali o razvoju digitalnih kljucnih kompetencija

U saradnji sa Nacionalnom Europass i Euroguidance kancelarijom/Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Digitalna akademija "DigitalBee" je pripremila tri video zapisa o razvoju digitalnih ključnih kompetencija kod djece i odraslih:

1. Naziv video materijala: Digitalne kompetencije - DigComp

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa konceptom digitalnih kompetencija prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za gradane-DigComp” Evropske Komisije

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjene digitalne kompetencije prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za građane-DigComp” Evropske Komisije

2. Naziv video materijala: “Benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa benefitima učenja programiranja.

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjeni benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu.

Naime kroz učenje programiranja ne samo da se razvijaju digitalne kompetencije, već učenje programskog jezika ima efekte i na razvoj drugih kompetencija i vještina.

3. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje. Scratch-vodic za roditelje“,

Cilj: Upoznavanje roditelja sa alatom Scratch i njegovim mogucnostima. Učenjem programskog jezika Scratch, djeca postaju kreatori u digitalnom svijetu.

Ciljna grupa: roditelji

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjen alat Scratch, kako je nastao, što se može naučiti kroz njega, na koji način se on instalira, podešava. Roditelji ce biti upoznati sa mogucnostima alata i rada sa svojom djecom.

4. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje: Djeco upoznajte Scratch!“,

 

Cilj: Upoznavanje djece sa alatom Scratch i buđenje interesovanja ka upotrebi Scratch-a.

Ciljna grupa: Učenici uzrasta od 8 do 16 godina

Sadržaj: U ovom video materijalu će biti objašnjen alat Scratch i predstavlja vodič za pravljenje jedne Scratch igrice.

Djeca koja budu pratila upustva iz videa napraviće svoju prvu Scratch igricu.

5.Naziv video materijala: „Kompetencije potrebne za uspjeh u digitalnom dobu“

 
Cilj: Upoznavanje ciljne grupe sa kompetencijama potrebnima za uspjeh u digitalnom dobu
Ciljna grupa:djeca uzrasta 13+ godina, roditelji i nastavnici
Sadržaj: U ovom video materijalu je objašnjeno koje kompetencije i vještine su važne u digitalnom dobu. Osim digitalnih kompetencija, u digitalnom dobu je važno posjedovati kreativno i kritičko mišljenje, kao i imati razvijenu socijalno-emocionalnu inteligenciju.

 

 

 


22 feb

Poziv za prijavu za pohađanje obuke: Sticanje i razvoj digitalne ključne kompetencije

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Edukativni centar Montenesoft poziva nezaposlene visokoškolce da se prijave za besplatne obuke za sticanje i razvoj digitalne ključne kompetencije.

Kandidati će na obukama steći i unaprijediti vještine i znanja za rad u aplikacijama MS Word, MS Excel i MS PowerPoint – od početnog do naprednog nivoa – neophodnih za efikasno savladavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim djelatnostima.


02 dec

Održani sastanci sa svim Centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje

Budući da je Strategijom cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016 – 2020 predviđena saradnja između Centara za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS-ova) i obrazovnih institucija, a koja je, takođe, usklađena i sa planom realizacije Nacionalnog Europass i Euroguidance centra Crne Gore (koji je dio Ministarstva prosvjete), predstavnice Ministarstva prosvjete i Nacionalne Europass i Euroguidance kamcelarije su u sedmici od 25. do 29. novembra 2019. godine posjetile sve Centre za informisanje i profesionalno savjetovanje u Crnoj Gori. 


20 sep

Održan treći sastanak CarreerNet mreže

U organizaciji Cedefop-a organizovan je treći sastanak CarreerNet mreže, 19. i 20. septembra 2019. godine u Rimu. CarrerNet mreže je evropska mreža koja funckioniše pod okriljem Cedefop agencije Evropske komisije, a okuplja predstavnike svih evropskih zemalja koji se bave razvojem karijernog vođenja i savjetovanja I cjeloživotnog učenja u svojim zemljama. Cilj ove mreže je objedinjavanje svih praksi karijernog savjetovanja odraslih na jednom mjestu, u vidu online servisa ili objavljene publikacije.


13 jun

Organizovana studijska posjeta Euroguidance centru u Danskoj i Švedskoj

Danski i švedski Euroguidance centri su organizovali studijsku posjetu u periodu od 11. do 14. juna 2019. godine u Kopenhagenu i Malmeu. Tokom posjete, učesnicima je prezentovan rad Euroguidance centara Danske i Švedske. Birta Teut iz danskog Euroguidance centra predstavila je danski obrazovni sistem kao i sistem vođenja i savjetovanja u Danskoj nakon čega je učesnicima predstavljena elektronska platforma za karijerno vođenje i savjetovanje. Ova elektronska platforma predstavlja najbolju evropsku praksu u karijernom savjetovanju zbog jasnog prikaza svih relevantnih informacija, dostupnosti karijernih savjetnika u svakom trenutku kao i organizavanje konsultacija, webinara, prezentacija putem ovog elektronskog medijuma.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo