03 apr

Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata
Poziv za prijave za izradu sljedećih dokumenata:
• Istraživanje o izazovima i preprekama sa kojima se školski karijerni savjetnici susreću u svom radu i studija “Primjeri dobre prakse i preporuke za unapređenje karijernog vođenja i savjetovanja u obrazovanju”,
• Vodič “Europass Dodatak Diplomi/Sertifikatu”.


03 apr

Održani nacionalni sastanci sa školskim karijernim timovima u sjevernom regionu

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta Europass/ Euroguidance 2018. – 2020., Nacionalna kancelarija je održala sastanke sa karijernim savjetnicima svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Na sastancima je prezetovan rad Kancelarije, predstavljena web stranica kao i svi rezultati i budući planovi Kancelarije.

U periodu od 11. do 15. marta, projektni tim Nacionalne Euroguidance i Europass kancelarije je održao sastanke sa školskim karijernim savjetnicima u sjevernom regionu Crne Gore.


05 mar

SAOPŠTENJE ZA ŠKOLSKE KARIJERNE SAVJETNIKE

U okviru projekta Europass - Euroguidance 2018. – 2020., Ministarstvo prosvjete je pripremilo priručnike, vodiče i druga relevantna dokumenta koja mogu biti od izuzetne pomoći školskim karijernim savjetnicima u radu sa učenicima u osnovnim i srednjim školama, i to:


29 okt

Održan Godišnji zajednički sastanak Europass i Eeuroguidance centara u Briselu

U Briselu je 26.oktobra odrzan Zajednički sastanak nacionalnih Europass i Euroguidance centara.

Sastanku su prisustvovali Nada Vuksanovic savjetnica u Ministarstvu prosvjete i stručni konsultant u Nacionalnom Euroguidance i Europass centru i Jovan Radovic, projektni saradnik.
Na sastanku je predstavljen novi model korišćnja i promocije europass dokumenata uz novi elektronski porfolio i web alatke. Predviđeno je da svako ima svoj profil i time kontinuirano ażurira biografija, jezički pasoš, pasoš za mobilnost i aploduje sva relevantna dokumenta.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo