28 mar

Stažiranje u Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) svake godine nudi novokvalifikovanim diplomcima koji žele da daju doprinos svakodnevnom radu Agencije, do 20 prilika za stažiranje u naučnim oblastima kao što su hemija, toksikologija, biologija, nauke o životnoj sredini i tehnologije i administrativnim poslovima kao što su pravo, komunikacije, finansije, ljudski resursi i IKT.
Ko sve može da se prijavi:
Kandidati koji su nedavno diplomirali i nosioci su tehničke ili stručne kvalifikacije ekvivalentnog nivoa u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama ili drugim oblastima relevantnim za administrativne zadatke institucije EU.
Zaposleni u javnom ili privatnom sektoru angažovani na diplomskom radu u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama.
Trajanje
Praksa obično počinje početkom marta ili septembra.
Traje od tri do šest mjeseci i ne može se produžiti duže od šest mjeseci.
Prihvatljivi kriterijumi
- Potrebni je biti državljanin države članice EU ili Evropskog ekonomskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn). Državljani zemalja kandidata koji imaju koristi od pretpristupne strategije takođe mogu biti prihvaćeni prema dostupnosti budžetskih sredstava i kapaciteta ECHA-e da ih prihvati. Ograničen broj državljana država koje nisu članice takođe može biti prihvaćen;
- Očekuje se komunicija na engleskom jer je to radni jezik ECHA-e;
- Takođe jedan od kriterijuma je da ste stekli univerzitetsku ili ekvivalentnu diplomu ili ste se bavili diplomskim radom u relevantnim oblastima ECHA.
Grantovi
Pripravnici dobijaju grant od približno 1.300 eura.
Pripravnici koji i dalje primaju naknadu od svog poslodavca ili bilo koju drugu stipendiju ili naknadu imaće pravo na grant od ECHA samo ako je iznos koji primaju manji od gore navedenog. U ovom slučaju, polaznici će dobiti iznos jednak razlici između njihovog prihoda i nivoa ECHA-ine donacije.
Pripravnici nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Odabrani moraju dokazati da su pokriveni osiguranjem od bolesti i nezgode koje važi u Finskoj.
Pripravnici u radnom odnosu moraju dostaviti izjavu o primanjima, troškovima i naknadama koju potpisuje njihov poslodavac.
Odabrani polaznici će biti pozvani na telefonski i/ili intervju licem u lice.
Više informacija saznajte OVDJE.


19 mar

Balkanska stipendija za novinarsku izvrsnost

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Erste fondacija pozivaju novinare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbije i Slovačke da se prijave za Balkansku stipendiju za novinarsku izvrsnost 2023.
Kandidati će morati da podnesu predloge istraživanja na temu „Bezbijednost“.
Biće izabrano deset novinara koji će dobiti sredstva i stručnu podršku za istraživanje i izvještavanje o temama od regionalnog i evropskog značaja.
Stipendisti će dobiti stipendiju od 3.000 eura i kontinuirano mentorstvo i podršku vodeće regionalne novinarske mreže BIRN-a.
Pored toga, tri najbolja članka po izboru međunarodnog žirija dobiće nagrade od 3.000 eura, 2.000 eura i 1.000 eura.
Kandidati treba da znaju engleski jezik (govor, čitanje i razumijevanje), iako izvještaji mogu biti napisani na lokalnim jezicima.
Izvještaji o stipendiranju biće široko distribuirani na svim lokalnim jezicima, kao i na engleskom.
Više informacija na LINKU.
Rok za prijavu: 28.mart 2023.

 


17 mar

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN): Poziv za pripravnike

Erasmus Student Network (ESN), najveća evropska studentska organizacija, traži pripravnike za digitalni marketing i komunikacije i medije koji će se pridružiti njihovoj međunarodnoj kancelariji u Briselu, Belgija, u septembru 2023.
Pripravnik za digitalni marketing će učestvovati u poslovima Partnership Manager-a u sljedećim oblastima: digitalni marketing, upravljanje računima, analiza podataka, podrška studentima i ostalo, u skladu s trenutnim tokom rada i akcionim planom. Ujedno, pripravnik će učiti o najnovijim trendovima u digitalnom i affiliate marketingu, te poslovnoj perspektivi međunarodne nevladine organizacije.
Pripravnik za komunikacije i medije će raditi u sledećim oblastima: grafički dizajn za digitalnu i štampanu promociju; održavanje ESN-ovih stranica društvenih medija (uglavnom TikTok, Instagram i LinkedIn), strateško planiranje i analitika; fotografija i video; pisanje tekstova i izrada novinskih članaka za ESN.org; doprinositi internim ESN publikacijama, kao što je godišnji izveštaj.
Praksa će početi u septembru 2023.
Praksa će trajati 6 mjeseci.
Da bi ste se prijavili za praksu morate biti studenti ili nedavno diplomirani studenti sa Erasmus Placement-om ili bilo kojim ugovorom/stipendijom o stažiranju, možete provjerite uslove za kvalifikaciju OVDJE.
Nadoknađuju se troškovi smještaja do 450 eura mjesečno i pokrivaju se troškovi prevoza u Briselu i osiguranje od odgovornosti i nesreća.
Rokovi za prijavu:
- 27. mart 2023, 23:59 CEST (Digitalni marketing);
- 9. april 2023, 23:59 CEST (Komunikacija i mediji).

 


15 mar

ERASMUS+: Digital Opportunity Traineeships

Inicijativa za traineeship Digital Opportunity obezbjeđuje prekograničnu praksu u visokom obrazovanju za studente i nedavno diplomirane studente. Finansira se kroz program Horizon 2020 i sprovodi kroz Erasmus+, a cilj je da studentima svih disciplina pruži priliku da steknu praktično digitalno iskustvo u poljima koja su tražena na tržištu.
Ko može da se prijavi:
Studenti sa univerziteta u zemljama programa Erasmus+ i zemljama povezanim sa programom Horizon 2020;
Nedavno diplomirani studenti, u periodu do 12 mjeseci nakon diplomiranja, takođe mogu da se prijave, pod uslovom da su aplicirali prije diplomiranja.
Kako se prijaviti:
Kandidati se prijavljuju preko svojih univerziteta, u skladu sa vremenom i procedurama koje je univerzitet utvrdio za Erasmus+ prakse.
Dodjela stipendija:
Stipendisti dobijaju prosječnu naknadu od 500 eura mjesečno, ali tačan iznos zavisi od zemlje, u periodu od 2-12 mjeseci, u skladu sa pravilima i procedurama Erasmus+ programa.
Kompanije nisu direktno uključene u transakciju, ali mogu dopuniti ovu stipendiju.
Više informacija pročitajte na linku.


13 mar

Erasmus+: Projekat mobilnosti za mlade ljude-Razmjena mladih

U okviru ove akcije, organizacije i neformalne grupe mladih mogu dobiti podršku za realizaciju projekata koji okupljaju mlade ljude iz različitih zemalja radi razmjene i učenja izvan svog formalnog obrazovnog sistema.
Erasmus+ podržava neformalnu mobilnost mladih u učenju u obliku omladinskih razmjena, s ciljem da angažuje i osnaži mlade ljude da postanu aktivni građani, povežu ih s evropskim projektom, kao i da im pomognu da steknu i razviju kompetencije za život i svoju profesionalnu budućnost.
Konkretnije, omladinske razmjene imaju za cilj:
Podsticanje interkulturalnog dijaloga i učenja kao i osnaživanje osjećaja da ste Evropljanin;
Razvijanje vještina i stavova mladih ljudi;
Jačanje evropske vrijednosti i rušenje predrasuda i stereotipa;
Podizanje svijesti o društveno relevantnim temama i na taj način stimulisanje angažmana u društvu i aktivnog učešća.
Akcija je otvorena za sve mlade, s posebnim fokusom na one sa manje mogućnosti.
„ Youth Exchanges“ je prilika koja omogućava grupama mladih između 13 i 30 godina starosti, iz najmanje dvije različite zemlje da se sastanu i žive zajedno do 21 dan.
Omladinskim razmjenama upravljaju omladinske organizacije, neformalne grupe mladih ili druge organizacije.
Tokom ove Razmjene učesnici, uz podršku vođa grupa, zajednički sprovode program rada (mješavina radionica, vježbi, debata, igranja uloga, simulacija i aktivnosti na otvorenom) koji su sami osmislili i pripremili prije Razmjene.
Cilj je da mladi ljudi razviju kompetencije, postanu svjesni društveno relevantnih tema/tematskih područja, otkriju nove kulture, navike i stilove života, uglavnom kroz vršnjačko učenje, te ojačaju vrijednosti poput solidarnosti, demokratije i prijateljstva.
Proces učenja u omladinksim razmjenama pokreću metode neformalnog obrazovanja. Omladinska razmjena takođe može biti dobro okruženje za diskusiju i učenje o pitanjima inkluzije i raznolikosti.
„ Youth Exchanges“ su zasnovane na transnacionalnoj saradnji između dvije ili više organizacija učesnica iz različitih zemalja unutar i izvan Evropske unije.
Pored omladinskih razmjena, projekti bi se mogli sastojati i od pripremnih posjeta.
Evo koje organizacije mogu uzeti učešće:
Neprofitna organizacija, udruženje, NVO; Evropska omladinska NVO; javno tijelo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; socijalno preduzeće; profitno tijelo aktivno u društvenoj odgovornosti;
Neformalna grupa mladih ljudi;
Osnovana u:
- državi članici EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal , Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska)
- ili trećoj zemlji povezanoj s Programom (Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Turska)
- ili trećoj zemlji koja nije povezana sa Programom u susjedstvu EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Teritorija Ukrajine priznata međunarodnim pravom, Alžir, Egipat, Izrael, Jordan , Liban, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, teritorija Rusije priznata međunarodnim pravom).
Ko se može prijaviti
Svaka organizacija ili grupa koja ispunjava uslove, osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj Programu.
Aktivnost mobilnosti je transnacionalna i uključuje najmanje dvije organizacije koje učestvuju (organizaciju koja šalje i prima) iz različitih zemalja.
Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne ili više, u slučaju putujućih aktivnosti, organizacije koja učestvuje u aktivnosti.
Aktivnosti unutar država članica EU i trećih zemalja povezanih s Programom: sve organizacije koje učestvuju moraju biti iz države članice EU ili treće zemlje povezane s Programom.
Aktivnosti sa trećim zemljama koje nisu povezane sa Programom koje su susjedne EU: aktivnost mora uključiti najmanje jednu organizaciju učesnicu iz države članice EU ili treće zemlje koja nije povezana sa Programom u susjedstvu sa EU (regioni 1-4).
Prihvatljive aktivnosti:
Omladinske razmjene (5 do 21 dan, ne računajući dane putovanja).
Trajanje projekta: 3 do 24 meseca.
Gdje se prijaviti:
Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj je osnovana organizacija koja podnosi zahtjev.
Rokovi:
- 4. oktobar u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. januara i 31. maja naredne godine;
- Ukoliko se organizuje dodatni krug, podnosioci prijava moraju da podnesu svoje prijave do 4. maja u 12:00 časova (podne po briselskom vremenu), za projekte koji počinju između 1. avgusta i 31. decembra iste godine.

 

Zainteresovane organizacije treba da pročitaju Erazmus+ Programski vodič.
Za dalju podršku treba da se obrate Nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji.
Više informacija na linku.

 O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo