O Euroguidance-u

Glavni zadaci Nacionalnog Euroguidance centra - NEC CrnaGora, koji je dio Ministarstva prosvjete Crne Gore, jeste implementacija, koordinacija i promocija Euroguidance inicijative.

Euroguidance je evropska mrežana cionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su:
• Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju;
• Pružanje informacije o cjeloživotnom karijernom savjetovanju i mobilnosti u svrhu učenja.

Oba su cilja usmjerena na podsticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Uz to, savjetnicima u karijernom savjetovanju želi se skrenuti pažnja na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim evropskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru evropskog programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio programa Erasmus+ i djelimično se finansira iz sredstava Europske unije, a djelimično iz nacionalnog budžeta zemalja članica mreže. Mreža broji više od 40 nacionalnih Euroguidance centara.

Nacionalni Euroguidance centar podstiče mobilnost i evropsku dimenziju u sistemu karijernog savjetovanja, a djeluje u okviru Ministarstva prosvjete.

Ciljevi Nacionalnog Euroguidance centra su: 

• Podsicanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja karijernog vođenja i savjetovanja; 
• Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju;
• Pružanje informacija o sistemu obrazovanja i karijernog savjetovanja u Evropi; 
• Podsticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u evropskim zemljama.

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo