17 avg

Program stažiranja UNFPA za 2023/2024.godinu

Program stažiranja UNFPA (Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo) sa zadovoljstvom objavljuje pozive za prijave za Program stažiranja 2023/2024. godine. Poziv je otvoren kako za studente koji se nalaze u ranim fazama svog akademskog puta tako i za diplomce. Ovaj program omogućava učesnicima sticanje praktičnog iskustva dok napreduju ka sticanju diplome ili daljem usavršavanju.

UNFPA traži kandidate koji će doprinijeti transformaciji, motivaciji i stvaranju dugotrajnih i visoko-uticajnih promjena. UNFPA aktivno regrutuje osobe sa bogatim stručnim iskustvom u upravljanju posvećene stvaranju izvanrednih rezultata u svojim programima.
Kandidati za ovaj program stažiranja se biraju putem javnog konkursa, pri čemu se njihove biografije procjenjuju u odnosu na zahtjeve kompanije. Evo nekoliko zahtjeva koje treba imati na umu prilikom apliciranja:

Kandidati koji trenutno pohađaju postdiplomske studije ili su nedavno diplomirali imaju mogućnost prijavljivanja.
Potrebno je demonstrirati tečnost u pismenom i usmenom izražavanju na engleskom jeziku, a poznavanje francuskog, španskog ili arapskog jezika smatra se dodatnom prednošću.

Praktikanti ne primaju nadoknadu od UNFPA za svoje učešće. Njihovi troškovi moraju biti pokriveni ili od strane institucije koja ih je nominovala (koja može pružiti određenu finansijsku pomoć) ili od strane samih praktikanata - koji su krajnje odgovorni za troškove života, smeštaj/aranžmane za putovanje, kao i za ispunjavanje svih dodatnih potreba tokom svog stažiranja. Aplikanti treba da se pobrinu da imaju zdravstveno osiguranje koje važi tokom čitavog stažiranja – dokaz o osiguranju mora biti prikazan prije početka.

UNFPA PROGRAM STAŽIRANJA 2023-2024 PREDNOSTI

Praktikanti koji ne dobijaju finansijsku podršku od spoljnih izvora (poput akademskih institucija, univerziteta ili vlada) mogu očekivati stipendiju kako bi im se pružila pomoć u pokrivanju troškova života tokom perioda stažiranja. Iznos zavisi od odabrane lokacije zapošljavanja jer se to može razlikovati od mjesta prebivališta poslodavca, ako postoje dogovori o radu na daljinu, i obično će se isplaćivati u lokalnoj valuti krajem mjeseca.
Potpuno plaćen staž.
Besplatne avionske karte.
Besplatan smještaj.
Upoznavanje kulturnih raznolikosti.

UNFPA PROGRAM STAŽIRANJA 2023-2024 - KRITERIJUMI ZA KVALIFIKACIJU

Prilikom prijave za UNFPA programe stažiranja, kandidati bi trebalo da ispunjavaju jedan ili više navedenih kriterijuma:
Pohađaju postdiplomske programe (kao što su master studije ili njihovi ekvivalenti) ili su upisani na njih tokom poslednjeg semestra svog prethodnog univerzitetskog stepena (kao što su osnovne studije ili njihovi ekvivalenti);
Nedavno su završili svoje univerzitetske studije (kako je definisano u (a), (b)), ili su diplomirali u okviru godinu dana; ako budu izabrani za stažiranje, trebalo bi početi u narednih 12 mjeseci nakon diplomiranja.
Postdiplomski stručni obrazovni program zahtijeva radno iskustvo kao dio svojih uslova; potrebne kompetencije uključuju one navedene ovdje, dok su vrijednosti kao što je integritet jednako suštinske za njegovu misiju.
Od kandidata se očekuje da ponosno iskazuju podršku UNFPA kao dijelu sistema Ujedinjenih nacija; istovremeno prihvatajući kulturnu raznolikost i promjene, uz održavanje odgovornosti kao osnovne kompetencije.
Kao dio razvijanja i primjene stručnosti ili poslovnih vještina, sticanje analitičkih vještina razmišljanja, strateške analize i vještina upravljanja timom su imperativ za uspješnu primjenu i sveukupnu efikasnost planova implementacije.

POSTUPAK PRIJAVE ZA UNFPA PROGRAM STAŽIRANJA 2023-2024

UNFPA ne naplaćuje naknade koje su povezane sa prijavom, procesiranjem selekcije ili testiranjem tokom svojih procesa regrutacije ili selekcije.

KAKO SE PRIJAVITI

Oni koji su zainteresovani  za ovo stažiranje trebaju popuniti online prijavu do postavljenog roka za prijave, pružajući sve potrebne detalje zajedno sa neophodnim dokumentima.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu za UNFPA Program stažiranja 2023-2024. godine je 31. decembar 2023.

Više informacija o ovom stažiranju možete naći na zvaničnom LINK-u.

 

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo