Video prezentacije o rezultatima projekta Europass Euroguidance

Europass jezički pasoš

Mobilnost

Dodatak diplomi  

Vodič o pravima učeničkog standarda 

Europass CV  

Upitnici za starosne grupe   

Priručnik za vođenje intervjua 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner