30 nov

Učestvujte u EDSC studiji izvodljivosti

Evropska komisija istražuje razvoj Evropskog sertifikata o digitalnim vještinama (EDSC), koji će biti zasnovan na Evropskom okviru za digitalne kompetencije (DigComp), kako bi omogućio lakšu sertifikaciju i priznavanje digitalnih vještina od strane vlada, poslodavaca i drugih zainteresovanih strana širom Evrope.

Vaše učešće u konsultativnim aktivnostima je veoma važno. Stavovi stručnjaka i zainteresovanih strana će omogućiti da se analiziraju potrebe i dizajnira EDSC i opcija upravljanja koja najbolje odgovara potrebama zainteresovanih strana širom EU, na kraju generišući vrijedne preporuke za implementaciju EDSC-a.

Učestvujte u EDSC Studiji izvodljivosti tako što ćete se registrovati ovdje! Učešće u procesu konsultacija je otvoreno za sve zainteresovane. Rok za registraciju je December 2nd, 2022.

Proces predviđa različite konsultativne aktivnosti, uključujući ankete, intervjue i radionice, kako bi se prikupila višestruka gledišta o tome kako EDSC treba da bude oblikovan u skladu sa potrebama različitih zainteresovanih strana. I pojedinci i organizacije registrovani putem obrasca biće pozvani da učestvuju u različitim procesima konsultacija i validacije koji će se odvijati tokom cjelokupne studije izvodljivosti.

Studiju izvodljivosti EDSC vodi NTT Data, Empirica, All Digital. Ugovorni organ je Evropska komisija, Generalni direktorat Zajednički istraživački centar, a vodeći generalni direktorat za politiku EC je Generalni direktorat za zapošljavanje i socijalna pitanja.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner