22 jan

JAVNE KONSULTACIJE: Evaluacija Europass Decision 2018-2022

Obaviještavamo sve zainteresovane strane da će se javne konsultacije u vezi sa trenutnom evaluacijom Europass Decision 2018-2022 održati u periodu 6.decembar 2022 – 28.februar 2023.

Cilj konsultacija je prikupljanje dokaza o prihvatanju i širem uticaju Europass-a na evropsko tržište rada i politike vještina i cjeloživotnog učenja. Štaviše, povratne informacije ispitanika o njihovom iskustvu sa Europass-om i korisnosti njegovih alata pomoći će Komisiji da dodatno poboljša Europass usluge.

• Link za konsultacije: “Have your say” page with all relevant information on the consultation
• Link za online upitnik: Upitnik je trenutno dostupan na engleskom jeziku, prevodi upitnika na sve jezike EU biće dodati u narednim nedeljama.

U konsultacijama mogu da učestvuju svi građani i organizacije, uključujući:
• Europass krajnje korisnike, npr. učenici, radnici, oni koji traže posao i volonteri;
• Zainteresovane strane, kao što su pružaoci obrazovanja i obuke, praktičari, poslodavci, javne službe za zapošljavanje, socijalni partneri, pružaoci omladinskog rada, omladinske organizacije, volonterske organizacije, nevladine organizacije i kreatori politike;
• Grupe zainteresovanih strana EU i Europass operativni partneri, uključujući nacionalne Europass centre i Europass savjetodavnu grupu.

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner