23 jan

POZIV ZA PROJEKTE - NEWS: MEDIA LITERACY

Obavještavamo da je u toku poziv za projekte na temu NEWS: MEDIA LITERACY, finansiran od strane Creative Europe - Cross-Sectoral Strand. Cilj programa je promovisanje medijske pismenosti kako bi se građanima omogućilo da koriste i razviju kritičko razumijevanje medija i podržali razmjenu znanja o politikama i praksi medijske pismenosti.

Podrška će podstaći dijeljenje znanja i razmjenu o politikama i praksama medijske pismenosti kako bi se omogućio razvoj inovativnih prekograničnih inicijativa i zajednica medijske pismenosti širom Evrope, u kontekstu digitalnih medija koji se stalno mijenjaju i uzimajući u obzir trenutno ponašanje korisnika među različitim starosnim grupama.
Predviđena je podrška za projekte saradnje sa jasno definisanim ciljevima za unapređenje/ciljanje određenih oblasti/ciljeva u okviru oblasti medijske pismenosti, koji se bave sa najmanje dvije od sledećih oblasti aktivnosti:
• Aktivnosti koje se zasnivaju na, dijeljenju i širenju najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosistem, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičkih granica i jačanjem saradnje između različitih regiona Evrope.
• Razvijanje inovativnih, interaktivnih onlajn alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u onlajn okruženju, uključujući dezinformacije.
• Izrada materijala i alata koji će građanima omogućiti da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju i na odgovarajući način reaguju na dezinformacije.
• Razvijanje prakse medijske pismenosti prilagođene promenljivom medijskom okruženju, uključujući manipulativne tehnike i medijsku produkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji.
Svi predlozi treba da uzmu u obzir uključenost građana, građanski angažman i kulturu učešća kao fundamentalni aspekt predloga. Kandidati treba da aktivno sarađuju sa regionalnim centrima Evropske opservatorije za digitalne medije (EDMO) u cilju razmjene dobre prakse i izbjegavanja preklapanja u inicijativama medijske pismenosti koje treba da budu pokrivene.
Sledeće vrste aktivnosti su kvalifikovane u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata:
• Kreiranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala, uključujući interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana i njihovog razumijevanja medijskog pejzaža i njihove otpornosti na dezinformacije.
• Izrada materijala za građane i trenere za sve ili bilo koje starosne i društvene grupe.
• Razvoj inovativnih rješenja za medijsku pismenost prilagođenih budućem medijskom pejzažu (projekat može uključiti prototipove, ali se ne fokusira isključivo na IT-razvoj).
• Aktivnosti obuke za građane i prosvjetne radnike, uključujući razmenu najboljih praksi preko jezičkih, državnih i kulturnih granica.
Organizovanje javnih događaja i/ili radionica za podizanje svijesti i razmjenu najboljih praksi.
Aktivnosti koje predvodi zajednica da bi se gore pomenuti alati i materijali prilagodili i učinili dostupnim.
REGIONI / DRŽAVE ZA FINANSIRANJE:
EU Member States, Overseas Countries and Territories (OCT)
Moldova (Moldova), Albania (Shqipëria), Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина), Island (Ísland), Kosovo (Kosova/Kosovë / Косово), Liechtenstein, Montenegro (Црна Гора), North Macedonia (Северна Македонија), Norway (Norge), Serbia (Srbija/Сpбија), Tunisia (تونس /Tūnis), Ukraine (Україна)
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Budžet poziva: 2.000.000,00 €

Rok za prijavu: 30.03.2023 17:00h

Više informacija saznajte na linku

 

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner