27 feb

Poziv za aktivnosti - Evropski omladinski centri

Odjeljenje za mlade Savjeta Evrope poziva nevladine omladinske organizacije, mreže i druge nevladine strukture uključene u oblasti omladinskog rada relevantne za omladinsku politiku Savjeta Evrope da podnesu prijave za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrom u Strazburu i Budimpešti.
Studijske sesije se organizuju u saradnji sa omladinskim organizacijama i mrežama i Odjeljenjem za mlade Savjeta Evrope, a domaćin je jedan od Evropskih omladinskih centara.

Ko može da se prijavi

- Evropske/međunarodne nevladine omladinske organizacije sa partnerima ili ograncima u najmanje 8 evropskih zemalja;
- Evropske formalne ili neformalne mreže omladinskih organizacija i drugih nevladinih omladinskih struktura koje okupljaju partnere iz najmanje 8 evropskih zemalja; mreže se smatraju kvalifikovanim ako njihovi članovi ili podružnice dijele zajedničku svrhu i dugoročne ciljeve i njihova posvećenost saradnji jasno prevazilazi određeno vrijeme, projekat ili aktivnost;
- Subregionalne mreže omladinskih organizacija i/ili nacionalnih omladinskih savjeta i struktura uključenih u omladinski rad, iz najmanje 5 susjednih zemalja
Kandidati treba da budu uključeni u oblasti omladinskog rada relevantne za omladinsku politiku Savjeta Evrope i zainteresovani da daju doprinos prioritetima rada 2022-2023 i principima omladinske oblasti Savjeta Evrope.

Prihvatljive aktivnosti
Međunarodni omladinski događaji/seminari/studijske sesije u trajanju od 4 do 8 dana, koji okupljaju članove omladinskih organizacija ili mreža i stručnjake za diskusije o specifičnoj temi relevantnoj za prioritete i programe Omladinskog sektora Savjeta Evrope.
Aktivnosti treba da budu u okviru sledećih prioriteta:
Revitalizacija pluralističke demokratije
Pristup pravima mladih
Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima
Omladinski rad

Rokovi
- 15. april, za aktivnosti planirane za januar-jun naredne godine
- 15. oktobar, za aktivnosti planirane za jul-decembar naredne godine.
Više informacija na LINKU 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner