11 jun

Poziv za Italijanske vladine stipendije 2023-24: Potpuna finansijska podrška za međunarodne studente na Univerzitetu u Bolonji

Pozivaju se studenti da se prijave za Italijanske vladine stipendije 2023-24, koje pružaju potpuno finansirane dodiplomske i master studije za međunarodne studente širom svijeta.
Gotovo sve akademske oblasti i studijski programi su dostupni na Univerzitetu u Bolonji, Italija, uz mogućnost dobijanja potpuno finansirane stipendije za dodiplomske i postdiplomske programe. Svi troškovi će biti pokriveni.
Alma Mater Studiorum Univerzitet u Bolonji osnovan je 1088. godine i istraživačka je institucija. Gotovo 86.000 studenata iz cijelog svijeta studira na ovom univerzitetu. To je vodeći univerzitet u Italiji sa 221 različitim kursevima i oblastima specijalizacije u naukama nauke, inženjerstva, medicine, umjetnosti, matematike i ostalih društvenih nauka.

Univerzitet u Bolonji nudi stipendije za dodiplomske i master studije u Italiji zaslužnim međunarodnim studentima koji žele upisati prvi ciklus, drugi ciklus ili jednociklične programe studija na Univerzitetu u Bolonji i studirati u Italiji besplatno.
100% školarine će biti pokriveno.
Obezbijeđena je godišnja naknada od 11.000 eura, što je dovoljno da pokrije troškove smještaja i mjesečne životne troškove.
Lista dostupnih studijskih oblasti:
Za dodiplomske studije:
Nauka
Pravo
Medicina
Farmacija i biotehnologija
Ekonomija i menadžment
Edukacija
Inženjerstvo i arhitektura
Političke nauke
Humanističke nauke
Jezici i književnost, prevodilaštvo i tumačenje
Sociologija
Statistika
Sportske nauke
Za master studije:
Farmacija i biotehnologija
Političke nauke
Pravo
Medicina
Poljoprivredne i prehrambene nauke
Ekonomija i menadžment
Statistika
Veterinarska medicina
Edukacija
Inženjerstvo i arhitektura
Humanističke nauke
Jezici i književnost, prevodilaštvo i tumačenje
Sportske nauke
Nauke
Sociologija
Za dodiplomske i master studije:
Veterinarska medicina
Edukacija
Inženjerstvo i arhitektura
Pravo
Farmacija i biotehnologija
Medicina
Kriterijumi za dobijanje Italijanskih vladinih stipendija: Svi međunarodni studenti iz EU i van EU su kvalifikovani za prijavu za stipendiju. Aplikanti moraju položiti SAT test za dodiplomske stipendije i GRE test za master stipendije prije roka za prijavu. Starost aplikanta ne smije biti viša od 30 godina. SAT i GRE su testovi procjene sposobnosti i vještina i mogu se polagati u ovlašćenim centrima u nekoliko zemalja širom svijeta. Testovi se obavljaju na engleskom jeziku. Morate se registrovati za testove na web stranicama upravljajućih institucija.
Posljednji datum za prijavu za stipendiju Univerziteta u Bolonji u Italiji za međunarodne studente za 2023-24. godinu je 14. juli 2023.
Kako se prijaviti za Italijanske vladine stipendije?
Postoji online proces prijave za stipendije u Italiji. Molimo vas da prilikom prijave prenesete svoje rezultate testova odabirom kodova 6993 za SAT test i 7850 za GRE test.
Više informacija na LINK-u.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner