17 jun

Potpuno finansiranje: ETH Cirih postdoktorske stipendije

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uslove da se prijave za postdoktorsku stipendiju koju pruža ETH Cirih 2023. u Švajcarskoj. Aplikanti iz cijelog svijeta imaju pravo da se prijave za ovu stipendiju koja je u potpunosti finansirana na osnovu postignutih izvrsnih postignuća. Troškovi će biti pokriveni od strane ETH Ciriha. Stipendija je dostupna samo za PostDoc program. Stipendija ima trajanje od dvije godine.
ETH Cirih, takođe poznat kao Švajcarski federalni institut za tehnologiju u Cirihu, je priznat javni istraživački univerzitet, visoko rangiran među najboljim univerzitetima širom svijeta. Poznat je po izvrsnosti u istraživanju, nastavi i inovacijama. Razne međunarodne rang-liste konstantno svrstavaju ETH Cirih među vodeće institucije u svijetu u oblastima nauke, inženjerstva i tehnologije.

ETH Cirih nudi širok spektar dodiplomskih i postdiplomskih programa u različitim oblastima, uključujući prirodne nauke, inženjerstvo, arhitekturu, računarstvo, matematiku i društvene nauke. Univerzitet se fokusira na pružanje snažnog teorijskog temelja u kombinaciji sa mogućnostima praktične primjene i istraživanja. ETH Cirih privlači raznoliku i internacionalnu zajednicu studenata, istraživača i članova fakulteta.

FINANSIJSKE POGODNOSTI

ETH Ciriška postdoktorska stipendija 2023. u Švicarskoj donosi sljedeće beneficije:
Godišnju platu od 105.000 švajcarskih franaka;
10.000 švajcarskih franaka godišnje za pokrivanje troškova vezanih za istraživanje;
Naknadu za putovanje i mobilnost;
Pokriveni dodatni troškovi;
Stipendisti će imati priliku za saradnju sa istaknutim istraživačima i profesorima iz cijelog svijeta;
Stipendisti će imati pristup vrhunskim laboratorijama;
Stipendistima će biti pružena prilika za obilazak Švajcarske.

POTREBNI DOKUMENTI:

Pismo preporuke;
Certifikat odbrane;
Motivaciono pismo;
CV domaćeg profesora koji će biti vaš mentor tokom postdoktorske stipendije;
Kopija pasoša;
Objašnjenje istraživačkog projekta;

USLOVI KVALIFIKACIJE

Kandidati trebaju imati završene doktorske studije na obrazovnoj ustanovi koja nije Univerzitet u Cirihu ili ETH Cirih.
Kandidati koji su u procesu sticanja doktorata, a nisu još odbranili svoju tezu, trebaju dostaviti potvrdu koju potpisuje mentor ili šef katedre.
U periodu od tri godine prije roka za prijavu, aplikanti ne smiju provesti dvanaest ili više mjeseci živeći, radeći ili studirajući u Švicarskoj.
U prethodne tri godine, kandidati ne smiju provesti više od šest mjeseci obavljajući svoje primarno zaposlenje ili studirajući na ETH Cirihu ili Koledžu u Cirihu.
Potrebno je da aplikanti imaju najmanje jedan akademski članak objavljen u publikaciji s recenzijom.
Krajnji rok za prijavu za ovu stipendiju je 1. septembar 2023.
Više informacija o uslovima i načinu prijave možete saznati na zvaničnom sajtu LINK

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner