14 jul

UNIVERZITET U TORONTU: Lester B Pearson International Scholarship 2024

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da se prijave za stipendiju Lester B Pearson International Scholarship 2024 u Kanadi - U of T Lester B Pearson Scholarship. Svi međunarodni studenti iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za Lester B Pearson za ovu stipendiju. Međunarodna studentska stipendija Lester B Pearson biće realizovana na Univerzitetu u Torontu. Sva akademska područja i smjerovi dostupni su pod ovom stipendijom.
Ova kanadska stipendija je namijenjena za diplomski studij u trajanju od 4 godine. Stipendija će pokriti sve troškove studiranja u inostranstvu.
Univerzitet u Torontu osnovan je 1827. godine i nalazi se u Ontariju, Kanada. To je javna istraživačka institucija i prva visokoškolska ustanova u Kanadi. Prema QS World University Rankings, rangiran je na 25. mjesto u svijetu i prvo mjesto u zemlji. Univerzitet pruža studentima visokokvalitetno obrazovanje i druge pogodnosti.

FINANSIJSKE POGODNOSTI

Stipendija Lester B Pearson International Scholarship 2024 u Kanadi za međunarodne studente pokriva sljedeće troškove za sve međunarodne studente:
• Univerzitet će pokriti troškove školarine.
• Knjige će biti obezbijeđene.
• Zdravstveno osiguranje tokom programa.
• Potpuna podrška za smještaj tokom 4 godine.
Univerzitet u Torontu nudi 700 dodiplomskih programa u oblastima humanistike i društvenih nauka, prirodnih nauka i biologije, matematike i fizike, trgovine i menadžmenta, računarstva, inženjerstva, kineziologije i fizičkog obrazovanja, muzike i arhitekture.

KRITERIJUMI PODOBNOSTI

Kriterijumi za dobijanje stipendije za međunarodne studente u Kanadi:
Morate biti međunarodni student (da nijeste državljanin Kanade).
Sve nacionalnosti imaju pravo da se prijave.
Trenutno morate biti na završnoj godini srednje škole ili ste diplomirali ne prije juna 2023. godine.
Kandidat mora biti dostupan za početak studija na Univerzitetu u Torontu u septembru 2023. godine.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu studenata je 30. novembar 2023. godine.

Rok za aplikaciju na OUAC (Ontario Universities' Application Centre) je 15. decembar 2023. godine.

Rok za prijavu za Pearson stipendiju je 15. januar 2024. godine.

Postupak prijave za Lester B. Pearson stipendiju se razlikuje od drugih međunarodnih stipendija. Slijedite sljedeće korake prilikom prijave za ovaj program stipendije:Zatražite od svoje škole da vas nominuje za ovu stipendiju.
Prijavite se za dodiplomski studijski program na Univerzitetu u Torontu.
Popunite online prijavu za Lester B. Pearson International Scholarship. Ovaj obrazac će biti poslat samo onim studentima koji su završili prva dva koraka.

Napomena: Vaša škola mora završiti online prijavu za učešće prije nego što vas nominuje. Zatražite od svojih nastavnika ili savjetnika da prijave školu kako bi učestvovala u U of T Lester B Pearson Scholarship 2024.
Više informacija možete saznati na zvaničniom LINK-u

 

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner