05 avg

Stipendije DG za tumačenje

Svake godine Generalni direktorat za tumačenje (DG Interpretation, poznat i kao SCIC) nudi određeni broj stipendija.
Studijske stipendije DG Interpretation dostupne su studentima svih disciplina koji su primljeni na redovni postdiplomski kurs za konferencijsko prevođenje koje nudi priznata univerzitetska ili visokoškolska institucija. Ako se ovaj kurs uspješno završi, to će dovesti do kvalifikacije koja potvrđuje da ste u mogućnosti da radite kao profesionalni konferencijski tumač u konsekutivnom i simultanom načinu rada.

KRITERIJUMI

Morate biti državljanin zemlje članice Evropske unije ili jedne od zemalja kandidata (Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija ili Turska);
Morate imati univerzitetsku diplomu ili ekvivalentnu kvalifikaciju ili biti na završnoj godini studija koji vodi do univerzitetske diplome ili ekvivalentne kvalifikacije;
Morate se prijaviti ili planirate se prijaviti za punu magistarsku/postdiplomsku kurs konferencijskog prevođenja koji nudi priznata univerzitetska ili visokoškolska institucija za školsku godinu 2023/2024. Za kurseve koji traju duže od jedne godine, pravo će imati samo studenti završnih godina;
Potrebno je da platite/platili ste školarinu za akademsku 2023/2024 godinu (= završnu godinu vašeg master/postdiplomskih studija). Imajte na umu da nemate pravo da se prijavite ako je vaš master/postdiplomski kurs besplatan;
Morate biti registrovani za jedan od sljedećih aktivnih jezika: bugarski, hrvatski, češki, danski, holandski, engleski, finski, francuski, njemački, grčki, irski, italijanski, latvijski, malteški, portugalski, slovački ili slovenački;
Morate biti registrovani za jedan od aktivnih jezika u vašem kursu, sa povratnim prevodom na engleski, francuski ili njemački jezik: estonski, mađarski, litvanski, poljski, rumunski, španski ili švedski;
Vaši pasivni jezici i/ili jezik povratnog prevoda moraju odgovarati preferencijalnim profilima objavljenim ovdje.
Stipendija će biti u visini ekvivalentnoj školarini za akademsku godinu 2023-2024, s maksimalnim iznosom od 3.000 eura.

KAKO SE PRIJAVITI

Podnosioci zahtjeva trebaju popuniti obrazac za prijavu za školsku godinu 2023/2024 (obavezno!) i prenijeti sve sljedeće dokumente:
Kopiju svog pasoša ili lične karte (prednja i zadnja strana);
Detaljan CV na francuskom, njemačkom ili engleskom jeziku, koji navodi sve kvalifikacije (upotreba "Europass" obrasca je obavezna);
Kratko motivaciono pismo (između 250 i 500 riječi), napisano na maternjem jeziku;
Skeniranu kopiju popunjenog obrasca sa informacijama o univerzitetu;
Obrazac koji se odnosi na bankovne podatke, potpisan i datiran (molimo pažljivo pročitajte upute u fusnotama na obrascu);
Obrazac o pravnom subjektu, potpisan i datiran, i
Kopiju posljednje univerzitetske diplome.

Rok za prijavu: 21. septembar 2023. u 17:00 (po briselskom vremenu).

Više informacija na LINK-u

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner