29 okt

Održan Godišnji zajednički sastanak Europass i Eeuroguidance centara u Briselu

U Briselu je 26.oktobra odrzan Zajednički sastanak nacionalnih Europass i Euroguidance centara.
Sastanku su prisustvovali Nada Vuksanovic savjetnica u Ministarstvu prosvjete i stručni konsultant u Nacionalnom Euroguidance i Europass centru i Jovan Radovic, projektni saradnik.
Na sastanku je predstavljen novi model korišćnja i promocije europass dokumenata uz novi elektronski porfolio i web alatke. Predviđeno je da svako ima svoj profil i time kontinuirano ażurira biografija, jezički pasoš, pasoš za mobilnost i aploduje sva relevantna dokumenta.


Istaknuto je da je neophodno kontinuirano ažurirati sve relevantne informacije za europass i euroguidance inicijativu i u tom cilju svi nacionalni centri treba da obezbijede jasan prikaz nacionalnog obrazovnog sistema,mogucnosti školovanja u svojoj zemlji, proces priznavanja formalnog,neformalnog i informalnog obrazovanja, nacionalni okvir kvalifikacija itd. U tu svrhu svi nacionalni centri treba redovno da,pored euroguidance i europass portala, ažuriraju sve relevantne evropske portale,kao što su ESCO,QDR ili LOQ.

Kako bi se obezbijedile sve relevantne informacije u toku je izrada Information Content Strategy,odnosno Strategija o potrebnim informacijama.

Pokrenuta je inicijativa da se za sve certifikate, potvrde o stručnoj praksi,položenim ispitima obezbijede elektronski potpisi i koriste jednoobrazne forme za sve korisnike.
Takođe je pokrenuta inicijativa pod nazivom Europass interoperability, što znači povezivanje europass portfolia kandidata i platformi za traženje posla, traženje zaposlenih, školovanja i društvenih mreža i medija. Predloženo je da se u prvoj fazi testira ESCO portal za povezivanhe sa tržištem rada, a u drugoj fazi ESCO portal sa prijavama za obrazovanje i obuku.
O ovim idejama će se dalje diskutovati na ekspertskim i mrežnim sastancima.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner