05 mar

SAOPŠTENJE ZA ŠKOLSKE KARIJERNE SAVJETNIKE

U okviru projekta Europass - Euroguidance 2018. – 2020., Ministarstvo prosvjete je pripremilo priručnike, vodiče i druga relevantna dokumenta koja mogu biti od izuzetne pomoći školskim karijernim savjetnicima u radu sa učenicima u osnovnim i srednjim školama, i to:


- Priručnik „Vođenje intervjua sa učenicima“
Ovaj Priručnik je prvenstveno namijenjen školskim karijernim timovima u osnovnim i srednjim školama, ali ga mogu koristiti i zaposleni u karijernim centrima na institucijama visokog obrazovanja. U njemu se nalaze detaljni opisi značaja individualnog karijernog savjetovanja, faze i etape individualnog savjetovanja, kao i nekoliko primjera nacrta vođenja intervjua sa učenicima;
- Priručnik „Korišćenje društvenih mreža u vođenju karijere“
U ovom Priručniku je istaknut značaj korišćenja društvenih mreža u promociji, predstavljanju, traženju posla, sticanju društvenih kontakata, odnosno, u svim aktivnostima važnim za vođenje karijere. Detaljije su obrađene i date preporuke za korišenje sljedećih društvenih mreža: Twitter, Facebook, Intagram, Youtube i LinkedIn;
- „Vodič o pravima iz učeničkog i studentskog standarda“
Ovaj Vodič je namijenjen prevashodno učenicima i studentima radi bliže informisanosti o pravima iz učeničkog i studentskog standarda, kao što su stipendije za najbolje studente i talentovane učenike, studentski krediti i smještaj i ishrana u učeničkim i studentskim domovima. U Vodiču se mogu naći uslovi za prijavu i potrebna dokumenta kao i detaljan opis svih učeničkih i studentskih domova;
- „Vodič kroz Europass CV“ i „Vodič za koriščenje dokumenata Europass jezički pasoš i Europass mobilnost“
U ovim dokumentima se nalaze upustva za korišćenje Europass dokumenata koji su u širokoj primjeni u cijeloj Evropi. Vodiči za korišćenje Europass CV, Europass jezičkog pasoša i Europass mobilnosti su namijenjeni učenicima, studentima, zaposlenima, nezaposlenima, poslodavcima i drugim zainteresovanim stranama prilikom konkurisanja za posao, stipendiju, studijske boravke, stažiranje, volonterizam, stručno usavrašavanje ili zaposlenje u inostranstvu.

Takođe, jedna od najznačajnijih aktivnosti realizovanih u okviru ovog projekta do sada je izrada upitnika za različite starosne grupe učenika. Kreirana su četiri upitnika koji pokrivaju period od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole. Upitnici su pripremljeni kao važno sredstvo koji će primjenjivati karijerni savjetnici u školama kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama, zahtjevima, željama i potencijalima učenika osnovnih i srednjih škola. Korišćenjem ovih upitnika karijerni savjetnici u školama će na najbolji način prikupiti relevantne informacije o učenicima, a koje se odnose na sfere interesovanja učenika.
Sva ova dokumenta se mogu naći na sajtu nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije, u odjeljku publikacije. (http://www.europasscrnagora.me)

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner