03 apr

Održani nacionalni sastanci sa školskim karijernim timovima u sjevernom regionu

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta Europass/ Euroguidance 2018. – 2020., Nacionalna kancelarija je održala sastanke sa karijernim savjetnicima svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Na sastancima je prezetovan rad Kancelarije, predstavljena web stranica kao i svi rezultati i budući planovi Kancelarije.

U periodu od 11. do 15. marta, projektni tim Nacionalne Euroguidance i Europass kancelarije je održao sastanke sa školskim karijernim savjetnicima u sjevernom regionu Crne Gore.

Na sastanku je prezentovan projekat i dokumenta pripremljena u skladu sa projektnim Planom, i to:
• Priručnik “Karijerno savjetovanje u stručnim školama”,
• Priručnik “Korišćenje društvenih mreža u vođenju karijere”,
• Priručnik “Vođenje intervjua sa učenicima”,
• Vodič “Europass CV”,
• Vodič “Europass mobilnost i Europass jezički pasoš”,
• Upitnici za različite vršnjačke grupe i
• Vodič o pravima iz učeničkog i studentskog standrada.

03042019 01

Takođe, na sastancima su podijeljeni promotivni materijali i organizovana panel diskusija kako bi se prikupile neophodne informacije, savjeti, preporuke za dalje unapređenje oblasti kariejrnog savjetovanja i promocije Europass dokumenata. Posebni akcenat je stavljen na korišćenje upitnika za različite starosne grupe i korišćenjem istih kontinuirano prikupljanje svih relevantnih informacija o sklonostima, intersovanjima, potencijalima, porodičnom porijeklu i motivaciji učenika.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner