11 jun

Održan godišnji Europass mrežni sastanak

Europass mrezni sastanak 2019 održan je u Budimpešti 6. i 7. juna 2019. godine. Uvodnu riječ i detaljnu prezentaciju rada Tempus fondacije je održao g-din Peter Tordai, direktor Fondacije. G-din Tordei je predstavio rad Fondacije i programe koji se koordinaraju unutar Fondacije, kao sto su: Erasmus +, CEEPUS, EEA grantovi, programi bilateralnih stipendija, mađarske stipendije itd. Predstavio je takođe sve inovacije i aktivnosti u oblasti Europass dokumenata, platforme i promocije.

Nakon uvodne prezentacije, učesnici su se podijelili u radne grupe i klastere, kako bi razmijenili informacije o tekućim aktivnostima i napravili plan za naredni period.

Predstavnice Crne Gore su unutar Centralno-evropskog klastera, diskutovale o mogućem unapređenju saradnje unutar klastera i dale predlog tema I pripremnih aktivnosti za naredni sastanak klastera, koji ce se održati u Beogradu početkom septembra.

Dogovoreno je da tema sastanka bude da svi učesnici pripreme primjere dobre prakse u promociji Europass dokumenata, posebno dokumenta Europass mobilnost, takođe jedna od tema će biti Europass van Erasmus plus programa (CEEPUS, Visegrad program, Go Styria, ERI SEE I td.. ) i razmotriće se ideja da se razvije posebna platforma svi centralno-evropskih programa saradnje i inicijativa. Crnogorski Europass centar je član i mediteranskog klastera.

Na sastanku mediteranskih zemalja dogovoreno je da će zemlje učesnice uraditi istraživanje o tome koliko poslodavci tim zemljama koriste Europass CV i druga Europass dokumenta. Nakon odrađenog istraživanja, zemlje učesnice će pripremiti zajednički dokument u kojem će predstaviti rezultate istraživanja.


Vilijem OKifi iz Evropske komisije je dao pregled razvoja Europass platforme i dao prikaz prvog faze testiranja e-portofolia. Naglasio je koje su obaveze, uloga i zadaci nacionalnih Europass centara.

U toku dvodnevnog sastanka organizovana je radionica o upravljanju i vođenu projektom, predstavljeni su primjeri najbolje prakse i zajednicke evropske inicijative.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner