08 nov

Održana prezentacija o Europassu direktorima i savjetnicima za karijernu orjentaciju u srednjim stručnim školama

U okviru seminara “Realizacija karijerne orjentacije u srednjim stručnim školama” organizovana je i prezentacija o Europassu. Učesnici seminara upoznati su sa time da je Ministarstvo prosvjete od ove godine dobilo status nacionalnog Europass centra za Crnu Goru čime je preuzelo sve obaveze iz Europass inicijative, a to su: promocija Europass dokumenata, podrška svim institucijama i građanima Crne Gore u ispunjavanju Europass dokumenata i dr.

Marija Cimbaljević, nacionalni Europass koordinator, je prisutnima predstavila i nacionalni Europass web portal na kome se mogu naći svi potrebni podaci o Europassu, www.europasscrnagora.me, kao i Vodič kroz Europass koji je pripremila radna grupa u okviru realizacije Europass projektnih aktivnosti za 2016. godinu.

Učesnici seminara su bili direktori i savjetnici karijerne orjentacije u srednjim stručnim školama.22 sep

Pripremljen Vodič kroz Europass i letak za promociju Europass inicijative

Radna grupa, koju je formiralo Ministarstvo prosvjete, je u periodu od aprila do septembra 2016. godine pripremilo dokument „Vodič kroz Europass“. Ovaj Vodič sadrži prikaz svih pet Europass dokumenata (CV, Dodatak diplomi, Dodatak diplomi/sertifikatu, Europass mobilnosti i Jezički pasoš) kao i upustva za popunjavanje tih dokumenata.

Letak je pripremljen u cilju promocije Europass inicijative.

Vodič download
Letak download


22 sep

Studijska posjeta hrvatskom Europass centru

Službenici Ministarstva prosvjete su boravili 30. i 31. avgusta 2016. godine na studijskoj posjeti u hrvatskom Europass centru - Agenciji za mobilnost i programe EU.
Cilj studijske posjete je razmjena iskustava, savjetovanje, sticanje novih znanja i uspostavljanje buduće saradnje iz oblasti EUROPASS-a.

Domaćin,gđa Vlasta Jelašić Kerec, je prezentovala sve aktivosti Europass kancelarije u Hrvatskoj i pružila pregršt neophodnih informacija za budući rad Nacionalnog Europass centra Crne Gore koji će biti smješten u Ministarstvu prosvjete.

Članovi studijske posjete su prošli kroz sljedeće oblasti Europass inicijative: izrada, implementacija, promocija i smjernice za ispunjavanje svih pet Europass dokumenata, izrada web stranice, smjernice za kvalitetnu izradu Vodiča za Europass, izrada pratećeg materijala uz Vodič za Europass i drugo.

Studijska posjeta je finansirana iz sredstava TAIEX-a.KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner