13 dec

Održan Info dan o Euroguidance i Europass centru

U Ministarstvu prosvjete, dana 13. decembra 2017. godine, održan je informativni sastanak u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.

Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projekta Europass 2017, dok je Mileva Lučić, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.


01 dec

Predstavljen sistem karijernog savjetovanja u Crnoj Gori

U organizaciji nevladinog udruženja Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid 22. novembra 2017. godine u Podgorici održana je konferencija “Karijerno vođenje i savjetovanje u Crnoj Gori i regionu”.

U okviru konferencije, Majda Mulić, savjetnica za razmjenu učenika i nastavnika u Ministarstvu prosvjete predstavila je sistem karijernog savjetovanja u Crnoj Gori prepoznat kroz Strategiju cjeloživotne karijerne orjentacije u Crnoj Gori za period 2016- 2020. godine. Tokom panel diskusije Aleksandra Đurović, predstavnica BOŠ-a iz Srbije dala je osvrt na Strategiju karijernog vođenja i savjetovanja u Srbiji, predstavila rad Karijernog centra i rezultate istraživanja koje je sprovedeno u srednjim školama.Jasmina Antić Atanasovsi predstavila je primjere dobrih praksi u Makedoniji i istakla da je program karijernog vođenja i savjetovanja prošlo dvanaest hiljada učenika.

Učesnice konferencije bile su i predstavnice Centra za stručno obrazovanje Jelena Knežević i Ljiljana Garić. Knežević je istakla da je karijerno vođenje i savjetovanje osnov za bolju konkurentnost, veću uključenost, brzo zaposlenje i aktivno građanstvo. Garić je predstavila projekat EPALE, u sklopu kog je razvijena online platforma za učenje odraslih.

Jedan od panelista bio je i Dragan Goranović, vršnjački savjetnik koji je angažovan u radu Sevisa za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju koji funkcioniše u sklopu ADP Zid-a. Goranović je iznio svoja iskustva u radu sa mladima. Istakao je da mladi u Crnoj Gori nemaju dovoljno informacija o mogućnostima koje im se nude na tržištu rada i da se najčešće javljaju sa pitanjima o stručnom osposobljavanju, polaganju državnog ispita i sticanju licence.

Tekst preuzet sa sajta angazujse.info


23 okt

Studijska posjeta Euroguidance centru u Srbiji

Službenici Ministarstva prosvjete su boravili 19. i 20. oktobra 2017. godine na studijskoj posjeti u Euroguidance centru u Srbiji. Cilj studijske posjete je razmjena iskustava, savjetovanje, sticanje novih znanja i uspostavljanje buduće saradnje iz oblasti Euroguidance.

Predstavnici Euroguidance centra iz Srbijesu predstavili sv eaktivosti kancelarije u Srbiji i pružili pregršt neophodnih informacija za budući rad Nacionalnog Euroguidance centra Crne Gore koji će biti smješten u Ministarstvu prosvjete.

Članovi studijske posjete su prošli kroz sljedeće oblasti Euroguidance inicijative: izrada, implementacija, promocija i smjernice za relaizaciju svih aktivnosti, izrada web stranice, smjernice za kvalitetnu izradu Vodiča, i drugo.

Studijska posjeta je finansirana iz sredstava Euroguidance projekta za 2017. godinu.


27 sep

Formirana radna grupa za pisanje Vodiča kroz karijerno savjetovanje i mobilnost

Ministarstvo prosvjete je u septembru 2017. godine formiralo radnu grupu za pripremu Vodiča kroz karijerno savjetovanje i mobilnost.

Članovi radne grupe su:
• Nada Kovač Vuksanović, savjetnica za mobilnost u Ministarstvu prosvjete,
• Aleksandra Lalević, psiholog u stručnoj školi,
• Mileva Lučić, nastavnica i koordinator tima za karijerno savjetovanje u stručnoj školi,
• Jelena Knežević, savjetnica u Centru za stručno obrazovanje.

Zadatak Radne grupe je da pripremi dokument iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja koji će biti namijenjen nastavnicima stručnih škola.


06 sep

Odobreni Erasmus+ projekti za Europass i Euroguidance mrežu

Pored statusa Nacionalnog Europass Centra, Ministarstvo prosvjete Crne Gore ove godine je dobilo status i Nacionalnog Euroguidance Centra, odobrenjem projekata u okviru Erasmus+ programa za navedene dvije mreže.

Aktivnosti koje su planirane u okviru projekta Nacionalni Europass Centar (NEC) za 2017. godinu su sljedeće: prevod Europass dokumentacije neophodne za CEDEFOP Europass websajt, reviziju nacionalnog Europass websajta koja predviđa usaglašavanje nacionalnog Europass websajta sa CEDEFOP Europass websajtom, pripremu i štampu dokumenta „Vodič kroz Europass CV“, pripremu promotivnih materijala, kao i organizaciju dvije radionice i tri info dana. Ove godine, nacionalni Europass centar je dao prioritet Europass CV-iju u cilju njegove što veće promocije i korišćenja u Crnoj Gori.

Pored nastavka rada Nacionalnog Europass centra, i crnogorski Euroguidance centar otpočinje sa realizacijom aktivnosti koje se tiču unapređenja sistema karijerne orjentacije u Crnoj Gori. Aktivnosti koje su planirane da budu završene u 2017. godini su: priprema dokumenta „Vodič kroz cijeloživotno učenje i mobilnost“, organizovanje šest obuka za savjetnike karijerne orijenatacije i pripremu nacionalnog Euroguidance websajta.

Europass i Euroguidance projekti su finansijski podržani sredstvima Erasmus+ programa.


O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo