21 sep

UNIVERZITET PENSILVANIJA: Stipendije iz oblasti humanosti

Obavještavamo sve zainteresovane da Univerzitet Pensilvanija raspisuje konkurs za prijave za stipendije iz oblasti humanosti. Mogu se prijaviti kandidati iz svih država svijeta, koji ispunjavaju uslove konkursa, a rok za prijavu je 15.oktobar 2019.


pensilvanija logo
Visina stipendije iznosi $57,900 plus istraživački fond od $3000, kao i određeni vid zdravstvenog osiguranja.
Programi Volfovog humanističkog centra su zamišljeni kroz godišnje teme koje pozivaju na internacionalnu saradnju. Za akademsku 2020-2021 godinu, tema će biti IZBOR.
Detaljnije informacije o ovom konkursu možete pročitati na adresi, gdje se nalazi i aplikaciona forma.

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo