22 sep

Otvoren konkurs za Higley i Henri Belin du Pont istraživačke stipendije

Hagley poziva sve ozbiljne istraživače da apliciraju za jedan od grantova kako bi pokrili troškove boravka namijenjenom korišćenju njihovih zbirki kolekcija. Grantovima i stipendijama upravlja Centar za istoriju poslovanja, tehnologije i društva.
Istraživačke stipendije su ograničene na jednu nedjelju i osmišljene tako da naučnicima daju mogućnost da utvrde da li je potrebna duža istraživačka posjeta. Prioritet će imati mlađi stipendisti sa inovativnim projektima koji traže da produže postojeću stipendiju. Podnosioci zahtjeva bi trebalo da žive na udaljenosti većoj od 50 milja u odnosu na Hagley, a stipendija iznosi $400.

hagley01
Henri Belin du Pont istraživački grantovi omogućavaju zainteresovanim da vrše napredna istraživanja u bibliotetskim, arhivskim, slikarskim i artefaktnim zbirkama Hagley muzeja i biblioteke. Mogu trajati i do osam nedelja i namjenjeni su za intenzivnije korišćenje pomenutih zbirki. Visina stipendije iznosi 400$ nedeljno za korisnike koji žive na većoj udaljenosti od 50 milja od Hagley muzeja i bliblioteke.

Za ove vrste stipendija možete aplicirati do 31.oktobra, a više detalja naći ćete na adresi https://www.hagley.org/research/grants-fellowships. Apliciranje se vrši putem linka.europass.me/mladiinfo.me

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo