23 sep

Poziv Međunarodne agencija za atomsku energiju (IAEA) za učešće u istraživačkim projektima

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za učešće naučno-istraživačkih institucija iz zemalja članica, uključujući i Crnu Goru, u njenim istraživačkim projektima.

Programom i budžetom Međunarodne agencije za atomsku energiju za 2019. godinu predviđena je mogućnost zaključenja istraživačkih, tehničkih i doktorskih ugovora kao i sporazuma o istraživanju sa univerzitetima, koledžima, istraživačkim centrima, laboratorijama i ostalim institucijama u državama članicama čije aktivnosti korespondiraju sa tematskim oblastima Agencije iz Beča. Iznosi po ugovoru se kreću u prosjeku oko 7.000,00 EUR a mogu biti i na višem nivou, ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju to ocijeni opravdanim.

Učesnici u projektima imaju mogućnost participacije na godišnjim koordinacionim sastancima za svaki projekat, uz punu finansijsku podršku IAEA. Na osnovu podnijetog zahtjeva za učešće u projektu i dobijanje granta, Međunarodna agencija za atomsku energiju vrši procjenu tehničkih, finansijskih i kadrovskih potencijala institucije aplikanta, kao i prethodnog istraživačkog rada, na osnovu čega se donosi konačna odluka.

Tematske oblasti-programi u okviru kojih se projekti za 2019. godinu realizuju su:

» Nuklearna energija i nuklearne nauke (nuklearna energija, nuklearne nauke, upravljanje radioaktivnim otpadom);
» Nuklearne tehnike za održivi razvoj i zaštitu životne sredine (hrana i poljoprivreda, zdravlje ljudi, životna sredina, proizvodnja radioizotopa i radijacione tehnologije)
» Nuklearna bezbjednost i sigurnost (sigurnosne procjene, metodi i pristupi, upravljanje vanrednim situacijama koje su izazvane radiološkim ili nuklearnim akcidentima i nuklearne nauke u oblasti forenzike).

Više detalja se nalazi na sljedećoj veb stranici: http://cra.iaea.org, kao i ovdje: https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities.

Listu istraživačkih oblasti pod kojima se mogu podnijeti projekti za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke:
mr Smilja Kažić Vujačić,
tel: 020 405 351,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

www.mna.gov.me/

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo