03 dec

British Scholarship Trust dodjeljuje stipendije za akademsku 2020/2021. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će britanska fondacija „British Scholarship Trust“, za akademsku 2020/2021. godinu, dodijeliti izvjestan broj stipendija kvalitetnim kandidatima iz Crne Gore, u trajanju od 1 do 3 mjeseci. Stipendije su namijenjene za postdiplomska usavršavanja/istraživanja iz svih oblasti, a prednost će imati kandidati koji rade na doktorskim programima u Crnoj Gori, kojima bi boravak u Velikoj Britaniji doprinio izradi doktorske teze. 

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta, koji su izrazili spremnost da ih prime. 

Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2020 - oktobar 2021. godine. 

Uslovi: 
- Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2020. godine;
- Akademska dostignuća;
- Dobro znanje engleskog jezika;
- Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata. 

Potrebna dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu (na crnogorskom jeziku); 
- Prijavni formular u 3 primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može dobiti u Ministarstvu prosvjete ili na internet stranici British Scolarship Trust-a: www.britishscholarshiptrust.org;
- Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4, na engleskom jeziku; 
- Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama, uz prevod na engleski od sudskog tumača;
- Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski), uz prevod na engleski jezik od sudskog tumača;
- Detaljan Curriculum vitae, na engleskom jeziku; 
- Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku); 
- Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora, ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ (www.bitishscholarshiptrust.org) potražite opciju „useful links“ gdje se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/visokoškolske institucije. 

Navedena dokumenta treba dostaviti , ili predati lično, Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 3, Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, najkasnije do ponedjeljka, 16. marta 2020. godine. 

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , na telefon broj: +382 (0)20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete (prizemlje, kancelarija br. 3), Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. 

Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2020. godine. 

Prijavni formulari se mogu preuzeti i OVDJE

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo