28 feb

Ministarsto obrazovanja i nauke Ukrajine dodjeljuje 5 stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine dodjeljuje 5 (pet) stipendija crnogorskim studentima za osnovne i/ili master studije na visokoškolskim ustanovama u Ukrajini, za akademsku 2020/2021. godinu.

Stipendije se dodjeljuju za sljedeće oblasti: humanističke studije, društvene i tehničke nauke.

Stipendija obuhvata sljedeće:
- troškove školovanja;
- troškove pripremnog kursa jezika u trajanju od jedne godine;
- smještaj u univerzitetskom studentskom domu, po cijenama kao za državljane Ukrajine;
- mjesečni džeparac, u skladu s važećim zakonom;
- zdravstvene usluge, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Ukrajine.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine ne pokriva troškove vize, transporta i godišnje zdravstveno osiguranje.

Kriterijumi za apliciranje:

- biti državljanin Crne Gore;
- imati ekvivalent diplome o stečenom opštem srednjem obrazovanju ili ekvivalent bachelor diplome.

Lista potrebnih dokumenata:

- aplikaciona forma (u prilogu);
- motivaciono pismo (do 300 riječi);
- kopija validnog pasoša;
- plan istraživanja na ukrajinskom univerzitetu (za istraživačko osoblje);
- kopija diplome/sertifikata sa pregledom ocjena za svaki predmet (prevedeno na ukrajinski jezik i ovjereno kod notara);
- akademski transkripti obrazovne ustanove aplikanta (ukoliko aplikant ne posjeduje diplomu/sertifikat) - prevedeno na ukrajinski jezik i ovjereno kod notara;
- saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka (u prilogu).

Dokumenta je potrebno dostaviti do 31. marta 2020. godine na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Ukrajine: Peremohy Ave, 10, Kyiv, Ukraine, 01135

Dobitnici stipendija za osnovne i/ili master studije treba da dostave Univerzitetima u Ukrajini sljedeća dokumenta:

- aplikacionu formu (koju dostavlja univerzitet);
- dokument o završenom nivou obrazovanja - original i kopiju (ukoliko je moguće/potrebno - transkript ocjena) - prevedeno na ukrajinski jezik i ovjereno kod notara;
- ukoliko je kandidat dobitnik stipendije za master studije, potrebno je dodatno dostaviti original i kopiju dokumenta koji sadrži informacije o prethodno stečenom nivou obrazovanja, oblast studija, ostvarenom broju kredita, uslove studiranja i akademske rezultate - prevedeno na ukrajinski jezik i ovjereno kod notara;
- validan pasoš;
- validno zdravstveno osiguranje (kupljeno po dolasku u Ukrajinu);
- 4 fotografije (30 x 40 mm);
- Univerzitet može zatražiti dodatna dokumenta u procesu priznavanja diplome.

Priznavanje obrazovnih dokumenata vrši se tokom prvog semestra.
Studije se realizuju na ukrajinskom jeziku. Prije početka obrazovnih programa crnogorski studenti će pohađati kurs ukrajinskog jezika u trajanju od godinu dana.

 Ministarsto obrazovanja i nauke Ukrajine dodjeljuje 5 stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Ovdje možete preuzeti potrebna dokumenta:

Aplikaciona forma

Saglasnost

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo