16 jan

Stipendije Univerziteta Halmstad

Svake godine Univerzitet Halmstad nudi brojne stipendije studentima izvan EU/EEA i Švajcarske uz obavezu plaćanja školarine. Ove stipendije se mogu dodijeliti studentima u okviru bilo koje oblasti studija koji se prijavljuju za master programe na Univerzitetu Halmstad.

Univerzitetska stipendija Halmstad pokriva 25% ili 50% školarine i biće odbijena od školarine. Stipendija neće pokriti troškove života i nema grantova za članove porodice.

Period prijave za stipendije za studije od jeseni 2023. je 8-15. mart. Univerzitet Halmstad će obavijestiti primaoce stipendija putem e-pošte nakon prvog obavještenja o rezultatima selekcije 30. marta.

Uslovi stipendiranja

Stipendija će se u početku dodjeljivati za jedan semestar, ali će se automatski produžavati za vrijeme trajanja studijskog programa (2 ili 4 semestra) pod uslovom da rezultati studija budu zadovoljavajući.

Ako vam je dodijeljena stipendija Univerziteta Halmstad, morate ispuniti uslove za stipendiju, kao i uslove za napredovanje u studijama da biste zadržali stipendiju za nastavak programa. Provjerite svoj program/nastavni plan i program da biste bili sigurni da ste svjesni uslova koje morate da ispunite.

Studenti koji prekinu studije ili se prijave za odsustvo (pauza za učenje) više neće ispunjavati uslove za stipendiju.

Više informacija pročitajte na linku.

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo