25 jan

Ultimativni vodič za kineske stipendije: Vrste stipendiranja i uslovi

Kineske stipendije su najtraženiji programi stipendiranja na svijetu. Ove stipendije pokrivaju i školarinu i troškove boravka tokom  perioda studiranja na univerzitetima u Kini. Štaviše, dio ovih stipendija uključuje i mjesečnu naknadu koja ima za cilj da pokrije i druge lične troškove.
Ovaj članak pruža ključne informacije o različitim stipendijama koje nude kineski univerziteti za 2022-23. Takođe daje uputstva, korak po korak, u vezi sa odabirom vrste stipendije i procedurom prijave.

Vrste programa stipendiranja koji se nude u Kini:

Iako postoji veliki broj stipendija koje kineski univerziteti nude međunarodnim studentima, sledeće tri su najpopularnije:

I. Stipendije kineske vlade

II. Stipendije Pokrajinske vlade

III. Confucious Institute Scholarships.

Studenti bilo koje države mogu se prijaviti za ove stipendije u zavisnosti od sporazuma između kineske vlade i njihovih država u oblasti obrazovanja.

Za razliku od drugih međunarodnih programa stipendiranja, ono što je jedinstveno kod ovih stipendija je lak proces prijave.

Kako odabrati odgovarajuću stipendiju za sebe?

Postoje dvije glavne kategorije studijskih programa koje nude univerziteti u Kini: 

• Studij kineskog jezika koji vodi do univerzitetske diplome naprednih studija;
• Osnovne, diplomske i postdiplomske studije.

Kada se odlučite za vrstu studija, trebalo bi da izaberete grad u kojem planirate da studirate. Izbor grada u većini slučajeva utiče na izbor vrste stipendije.
Skoro svi entiteti, uključujući Institut Confucious koji daju stipendije stranim studentima, funkcionišu pod nadzorom kineske vlade. Međutim, oni imaju sporazum sa univerzitetima širom zemlje za sprovođenje ovih programa stipendiranja. Ovi sporazumi pomažu u određivanju vrste i broja kvota za stipendije na kursevima. Pošto su rezervisane samo za međunarodne studente, ove stipendije su postale neki od konkurentnih programa stipendiranja širom svijeta.

Kada odaberete tip kursa i stipendije, potrebno je da uradite sledeće istraživanje:

1. Koje su stipendije u ponudi za različite studijske programe;
2. Koliki je broj stipendija koje svaki univerzitet nudi za kurs po vašem izboru? Ove informacije možda nećete vidjeti na sajtovima univerziteta. U tom slučaju, bolje je da se raspitate o ključnim informacijama putem adrese e-maila univerziteta.

I. Godišnje stipendije za učenje kineskog jezika- veliki broj studenata se prijavi za stipendije za učenje kineskog jezika. Trebalo bi da se prijavite za njih ako ste već bili uključeni u učenje kineskog jezika u svojoj zemlji. Možete se prijaviti za ove stipendije čak i ako nemate prethodno iskustvo učenja kineskog.
Postoji mnogo programa stipendiranja u vezi sa učenjem kineskog jezika. Najrelevantnija je stipendija Konfucijevog instituta. Institut Konfucije nudi stipendije za postdiplomske i doktorske programe.
Međutim, jedan od uslova za prijavu za ovu stipendiju je da ste prethodno učili kineski jezik. Štaviše, ove stipendije su veoma tražene i konkurentne, pa ih je i nešto teže osvojiti.

Druga vrsta stipendije koja se dodeljuje međunarodnim studentima za učenje kineskog jezika je stipendija kineske vlade. Oni uključuju relativno više grantova za ovaj kurs na velikom broju univerziteta. Kao što je gore pomenuto, pokrajinske vlade takođe daju stipendije međunarodnim studentima. To ne znači da sve pokrajinske vlade to rade. Moraćete da provjerite koji ih univerziteti i pokrajinske vlade nude.
Dakle, ako posjedujete sertifikat o učenju kineskog jezika, najbolje ste da se prijavite za stipendiju Konfucijevog instituta za učenje kineskog. Ako ispunjavate kriterijume velika je vjerovatnoća da ćete osvojiti stipendiju. U slučaju da nemate nikakvo iskustvo u učenju kineskog jezika, bolje je da kontaktirate relevantnu pokrajinsku vladu i centralnu kinesku vladu. Ovo će povećati vaše šanse da osvojite stipendiju po vašem izboru.

II. Stipendije za osnovne, postdiplomske i doktorske studije

Studenti se obično prijavljuju za dodiplomske, postdiplomske i doktorske programe na kineskom ili engleskom jeziku. Kao i u slučaju prethodne stipendije, trebalo bi da provjerite univerzitete koji nude prijem u skladu sa Vašim potrebama. Postoje načini da se prijavite za stipendije kineske vlade: Jedan od načina je da provjerite preko ovlašćenih agencija (u osnovi, kineske ambasade u vašoj zemlji ili nekih međunarodnih organizacija u vašoj zemlji, kao što je Evropska unija za članice, a drugi je sam odredišni univerzitet). Obje rute interosavanja mogu pomoći pri osvajanju stipendija kineske vlade. Obje rute imaju različitu kvotu stipendija.

 • Prijavljivanje na prvi način čini osvajanje stipendije konkurentnijim. Stipendije koje nude pokrajinske vlade isključivo dostavljaju dokumentaciju na odredišni univerzitet, čime vaše prisustvo u Kini čini značajnim jer nisu svi kandidati u Kini. Shodno tome, postoji relativno manja konkurencija. Međutim, morate pokazati svoju spremnost da učite kineski jezik. Biće vam dozvoljeno da krenete na studije ako već posjedujete zvaničnu kinesku ili HSK diplomu. Kriterijumi za bodovanje znanja engleskog jezika obično su sledeći:
  Nivo 4 za diplomu osnovnih studija;
  5 za magisterij ili doktorat.
  Ovo se može razlikovati od univerziteta do univerziteta.
  Kandidati sa stepenom poznavanja kineskog jezika su najpoželjniji kandidati za ovu stipendiju. Zato što je broj međunarodnih studenata sa nekim stepenom poznavanja kineskog jezika veoma mali.
 • Ako niste iz Kine, trebalo bi da se prijavite za ovu stipendiju u kineskoj ambasadi u vašoj zemlji. Ova stipendija takođe pokriva finansije u vezi sa bilo kojim kursom kineskog jezika u trajanju do 2 godine, nakon čega slijede dodiplomski ili postdiplomski kursevi kineskog jezika. Takođe imate mogućnost da izaberete program sa engleskim jezikom kao medijumom nastave, međutim obično tu vlada velika konkurencija.
 • Ako ste fizički u Kini sa HSK4, trebalo bi da se prijavite za subvenciju pokrajinske vlade. Ovo će povećati vaše šanse da osvojite potrebna sredstva. Ali, ne smijete zaboraviti da provjerite da li univerzitet po vašem izboru nudi stipendije za strane studente na studijskom kursu po vašem izboru.
 • Šta treba razmotriti
 • Biće veća konkurencija za stipendiju koju nudi univerzitet visokog ranga.
 • U slučaju državnih stipendija, trebalo bi da odlučite da li želite da se prijavite za program stipendiranja sa punim ili djelimičnim finansiranjem.
  Uvijek je relativno lakše osvojiti program stipendija sa djelimičnim finansiranjem.
  Preporučljivo je da se prijavite za više programa stipendiranja, neselektivno, u slučaju da se nijeste odlučili između potpunog i djelimičnog finansiranja. Ovo će povećati vaše šanse da budete izabrani za najmanje jedan od ovih programa.

 • Popularni programi stipendiranja u Kini

Slijedi sveobuhvatan vodič za popularne programe stipendija koji se nude u Narodnoj Republici Kini.

1. Stipendija kineske vlade

Ovaj program pokriva stipendije koje se nude za BS, MS i doktorske studije i podrazumijeva pokriće kompletnih finansija tokom perioda studiranja na svim univerzitetima.
U pogledu finansijske podrške, ove stipendije su klasifikovane u sledeće kategorije:

II. Stipendija tipa B
Ovo je djelimično finansirani program stipendiranja koji pokriva iste beneficije kao i potpuno finansirana stipendija ili stipendija tipa A. Ono što nije obezbijeđeno u odnosu na stipendiju tipa A je naknada za lične troškove na mjesečnom nivou.

III. Stipendija tipa C
Program stipendija tipa C takođe spada u kategoriju djelimično finansiranih stipendija. Ovaj program pruža samo nekoliko prednosti stipendije tipa A.
Za detalje u vezi sa rokovima i procedurom prijave kliknite ovdje.

2. Stipendije Pokrajinske vlade

Ovo su stipendije koje različite pokrajinske vlade u Kini nude za međunarodne studente. Četiri grada, tj. Peking Tianjin, Chongking, Šangaj, takođe nude ove stipendije jer uživaju status provincija u zemlji.

Slijede dvije glavne vrste stipendija koje nude različiti provincijski univerziteti u Kini:

• Stipendije za osnovne studije, master i doktorske studije;
• Stipendije za kurseve kineskog jezika;

Kursevi koji se nude uz stipendije nisu isti u cijeloj pokrajini. Oni su prilično razlikuju na univerzitetima i u pokrajinama. Stoga je veoma važno da se sve ove stvari unaprijed sagledaju.

Prednosti kineskih stipendija pokrajinske vlade

Ove stipendije pokrivaju:
• Kotizacije;
• Troškovi stanovanja;
• Zdravstveno osiguranje;
• Lični trošak na mjesečnom nivou.

3. Stipendija Konfucijevog instituta (CIS)

Ovo je jedan od popularnih programa stipendiranja za međunarodne studente. Konfučijev institut je institut javnog sektora koji ima za cilj promociju znanja kineskog jezika i kulture širom svijeeta. Postoji 150 varijanti koje nude brojne grantove za studiranje i stipendije na godišnjem nivou.

Stipendija Konfucijevog instituta obično nudi stipendije za različite akademske aktivnosti:
• Doktorske studije;
• Istraživački boravci;
• Prisustvovanje istraživačkim konferencijama.

Program stipendija Konfucijevog instituta uključuje:
• Školarinu;
• Smještaj (soba za dva studenta na fakultetu na koji ste upisani);
• Osnovno zdravstveno osiguranje;
• Mjesečnu naknadu za podmirenje ličnih troškova;
Za više detalja o rokovima i proceduri prijave kliknite ovdje. 

4. Stipendije za učenike srednjih škola
Ove stipendije su relativno manje konkurentne u odnosu na gore navedene programe stipendiranja. Ali, uvijek postoji velika perspektiva da dobijete stipendiju za  najmanje godinu dana u srednjoj školi u Kini.

5. Postdoktorske stipendije u Kini

Njima direktno upravlja univerzitet, oni su grantovi koji se daju za pisanje postdoktorske teze i njenu odbranu. Kriterijumi i procedura za prijavu mogu se razlikovati od univerziteta do univerziteta.

Slijede glavne karakteristike stipendije za postdoktorske studije u Kini:
I. Finansijska korist

Finansije uključene u ovu stipendiju razlikuju se od provincije i univerziteta. Uglavnom student dobija kuću u najam ili smještaj na univerzitetu po sniženoj stopi uz osnovnu platu od 4.000 juana. Takođe uključuje 75% osnovnog zdravstvenog osiguranja, prikladan iznos za kupovinu kuće nakon diplomiranja.

II. Broj stipendija

Univerziteti nude veliki broj postdoktorskih stipendija, posebno u oblasti nauke i tehnologije.

Trajanje
Postdoktorske stipendije obično traju dvije godine. Ovaj period se može produžiti na još jednu godinu.
Napomena: Posjedovanje post Ph.D. stipendija je kompatibilna sa drugim stipendijama, kako nacionalnim tako i međunarodnim. Brojni univerziteti nude takve programe kako bi zadržali talentovane studente uz povećanje postdoktorske osnovne plate.

Kriterijumi za postdoktorske stipendije

Svaki univerzitet ima svoje specifične zahteve. Međutim, podnosilac zahtijeva mora:

• Imati dokumente o doktoratu koji su potrebni za postdoktorske stipendije u Kini;
• Imati propisno popunjen obrazac prijave zajedno sa dokumentima;
• Pismo o prihvatanju od glavnog investitora;
• Zvanično pečatirani obrazac zdravstvene sposobnosti od akreditovanog ljekara iz svoje zemlje. Medicinski formular treba da nosi službeni pečat bolnice u kojoj se obavlja pregled;
• Posjedovati doktorsku diplomu otkucanu na engleskom ili kineskom jeziku. Ako Vaša diploma nije otkucana ni na jednom od jezika, možda ćete morati da dostavite prevod;
• Predati istraživački projekat napisan na engleskom ili kineskom jeziku;
• ImatI dva pisma preporuke na engleskom ili kineskom od jednog od vaših profesora;
• DostavitI biografiju sa osvrtom na vaše publikacije i učešće na konferencijama.

Koraci za prijavljivanje za postdoktorske stipendije u Kini:

Podnosilac zahtjeva mora dostaviti traženu dokumentaciju univerzitetu po izboru ili istraživačkom centru.
Datum prijave za kineske stipendije 2023.
Mnogi univerziteti vam obično dozvoljavaju da se prijavite u bilo koje doba godine. Ne postoji standardizacija rokova. Razlikuje se od univerziteta do univerziteta.
Procedura prijave se takođe može razlikovati od univerziteta do univerziteta.

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo