22 mar

Google stipendija za studente sa invaliditetom

Stipendija je namijenjena studentima sa invaliditetom koji studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu bilo gdje u Evropi ili Izraelu.
Stipendija ima za cilj da pomogne u uklanjanju barijera koje sprječavaju studente sa invaliditetom da uđu u svijet računarstva, podstakne ih da se istaknu na svojim studijama i postanu aktivni uzori i lideri u stvaranju tehnologije.


Prihvatljivi kandidati moraju:
- biti trenutno upisan na univerzitet u Evropi ili Izraelu za školsku 2022-2023;
- namjeravaju da budu upisani ili primljeni kao redovni ili vanredni student na diplomskom, master ili doktorskom programu (ili ekvivalentnom) na univerzitetu u Evropi ili Izraelu za akademsku 2023/2024.
- da studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu u Evropi ili Izraelu sa invaliditetom;
- pokazati izvanredan akademski uspjeh;
- dati primjer liderstva i strasti za kompjuterske nauke i tehnologiju;
Napomena: Osobe koje su rezidenti zemalja pod embargom, obično stanovnici zemalja pod embargom, ili su na drugi način sankcionisane primjenjivim programima kontrole izvoza i sankcija nemaju pravo da se prijave za ovu stipendiju.
Ovdje možete pristupiti platformi aplikacije: LINK.
Najbolji kandidatI će dobiti stipendiju od 7.000 eura koju će potrošiti na školarinu, naknade, knjige, pribor i opremu potrebnu za nastavu na univerzitetu.
Rok: 14. maj 2023, 23:59 GMT.
Više informacija na LINKU.

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo