02 jul

Stipendija Seulskog univerziteta za 2023-24. godinu u Južnoj Koreji (potpuno finansirana)

 

Obavještavamo sve zainteresovane da su otvorene prijave za stipendiju Seulskog univerziteta za 2023-24. godinu u Južnoj Koreji. Svi međunarodni studenti mogu se prijaviti za potpuno finansirane stipendije. Seulski nacionalni univerzitet je jedan od najbolje rangiranih univerziteta koji pruža stipendije za međunarodne studente koji žele besplatno studirati u Južnoj Koreji. SNU nudi programe za sticanje master diplome, doktorske programe, MPhil, master programe koji vode ka doktorskoj diplomi u svim akademskim oblastima i glavnim predmetima uz potpuno finansiranu stipendiju. Svi studenti iz cijelog svijeta imaju pravo da se prijave za stipendiju Seulskog nacionalnog univerziteta.

FINANSIJSKE BENEFICIJE

Stipendija Seulskog univerziteta za međunarodne studente u Južnoj Koreji za 2023-24. godinu je potpuno finansirana stipendija za međunarodne studente i pokriva sve troškove. Detalji o stipendijama su navedeni u nastavku:
Stipendija za izuzetne strane studente diplomskih studija (GSFS):
Troškovi školarine: potpuno oslobođenje od školarine za najviše 4 semestra
Troškovi života: 500.000 KRW mjesečno (različito prema glavnim predmetima stipendista)
Stipendija Put svile:
Troškovi školarine: potpuno oslobođenje od školarine za najviše 4 semestra
Troškovi života: maksimalno 600.000 KRW mjesečno tokom 4 semestra
Putni troškovi: maksimalno 1 milion KRW za povratnu ekonomsku avionsku kartu
Troškovi obuke korejskog jezika: oslobođenje od naknade u Institutu za strane jezike
Stipendija za Koreance izvan države:
Potpuno oslobođenje od školarine za najviše 4 semestra (samo ako su ispunjeni uslovi)
Troškovi života: 900.000 KRW mjesečno tokom 4 semestra (maksimum)
Putni troškovi za jednu ekonomsku povratnu kartu
Oslobođenje od naknade za obuku korejskog jezika u Institutu za strane jezike tokom 6 mjeseci
Pretplata na zdravstveno osiguranje (privatna kompanija).
Program stipendija Vlade Južne Koreje (KGSP/GKS):
Potpuno oslobođenje od školarine: oslobođenje od školarine za 4 semestra za magistarski program i 6 semestara za doktorski program
Troškovi života: 900.000 KRW mjesečno
Putni troškovi: jedna ekonomska povratna karta
Troškovi obuke korejskog jezika: tokom jedne godine
Obuka korejskog jezika je obavezna, a ako student ne postigne ocjenu TOPIK 3 u roku od godinu dana, nije kvalifikovan za upis na studijski program.
Ostalo: zdravstveno osiguranje, fond za istraživanje, troškovi štampe teza, troškovi naseljavanja i povratka.

DOSTUPNE AKADEMSKE OBLASTI

Sve akademske oblasti su dostupne za stipendiju Seulskog univerziteta za magistarske studije, doktorske studije, MPhil stipendiju i magistraturu koja vodi ka doktoratu.
• Humanističke i društvene nauke (sve oblasti)
• Prirodne nauke (sve oblasti)
• Inženjerstvo (sve oblasti)
• Medicinske nauke (sve oblasti)
• Umjetnost (sve oblasti)

KRITERIJUMI ZA STICANJE KVALIFIKACIJA ZA KOREJSKE STIPENDIJE

Da biste se prijavili za stipendiju Seulskog univerziteta za 2023-24. godinu u Južnoj Koreji, morate ispuniti sljedeće kriterijume:
• Prijavljivači i njihovi roditelji ne smiju biti državljani Koreje. Moraju biti međunarodni studenti.
• Kandidati moraju imati završen dodiplomski studij za magistarski ili kombinovani magistarski program.
• Kandidat mora imati završen magistarski studij za doktorski program.
• Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

POTREBNI DOKUMENTI

Ovo su dokumenti koji su potrebni prilikom online prijave za stipendiju Seulskog univerziteta u Koreji:
Lična izjava i plan studija
Dvije preporuke
Zvanični sertifikat o diplomiranju i transkript dodiplomskih studija
Zvanični sertifikat o diplomiranju i transkript master studija (primjenjivo za kandidate za doktorske studije)
Kopija pasoša aplikanta
Drugi zvanični dokument koji ukazuje na nacionalnost aplikanta
Kopije pasoša oba roditelja
Drugi zvanični dokument koji ukazuje na nacionalnost oba roditelja
Drugi zvanični dokument koji ukazuje na roditeljski odnos između aplikanta i njegovih/ njenih roditelja.
Posljednji datum za online prijavu za stipendiju SNU u Južnoj Koreji za 2023-24. godinu za međunarodne studente je 7. jul 2023. godine.

Više informacija o stipendijama i načinima prijavljivanja saznajte na LINK-u

Možete aplicirati na LINK-u 

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo