12 avg

POTPUNO FINANSIRANA: Međunarodna postdiplomska stipendija za 2023-24. u Japanu

Obavještavamo vas da su otvorene prijave za stipendije Tokijskog tehnološkog instituta u Japanu za akademsku 2023-2024. godinu. Tokijski tehnološki institut nudi međunarodne stipendije za studente svih nacionalnosti koje su potpuno finansijski pokrivene.

Tokijski tehnološki institut nudi skoro sve akademske oblasti i studijske programe za postdiplomske studije. Stipendija pokriva sve troškove za završetak stepena. Studenti se mogu prijaviti sa sertifikatom o poznavanju engleskog jezika, bez potrebe za IELTS/TOFEL ili poznavanjem japanskog jezika. Trajanje stipendije za master studije je 2 godine, dok za kombinovane master i doktorske studije, i za doktorske studije traje 3 godine.
Univerzitet u Tokiju je osnovan 1877. godine i javna je istraživačka institucija. Ima više od 30.000 domaćih i međunarodnih studenata i rangira se na trećem mjestu u zemlji i dvadesetom mjestu globalno. Institut pruža visokokvalitetno obrazovanje svojim studentima, a Japan je centar obrazovanja.

FINANSIJSKI BENEFITI

 • Međunarodna postdiplomska stipendija za 2023. u Japanu za međunarodne studente je potpuno besplatna stipendija koju dodjeljuje japanska vlada putem MEXT (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije) preporučene univerzitetske stipendije. Stipendija će pružiti sljedeće povlastice kako bi pokrila troškove studija:
  Školarina: Upis i puni iznos školarine će biti izuzeti. MEXT stipendisti ne moraju plaćati naknadu za prijavu.
  Putni troškovi: Biće obezbijeđene povratne avionske karte iz zemlje stanovanja do Japana i od Japana do zemlje stanovanja.
  Mjesečna stipendija:
  Master studije: 147.000 jena/mjesečno
  Doktorske studije: 148.000 jena/mjesečno
 • Master stepen: 147.000 jena/mjesečno
  Doktorski stepen: 148.000 jena/mjesečno
 • RASPOLOŽIVE OBLASTI I PROGRAMI

Univerzitet Tokijskog tehnološkog instituta u Japanu nudi sledeće akademske oblasti i programe za magistarske i doktorske studije, kao i za kombinovane magistarske i doktorske studije. Sva područja studija su navedena u nastavku:

Fakultet prirodnih nauka:
• Fizika
• Matematika
• Hemija
• Zemlja i planetarne nauke
Fakultet inženjeringa:
• Elektrotehničko i elektronsko inženjerstvo
• Mašinsko inženjerstvo
• Informatičko i komunikaciono inženjerstvo
• Industrijsko inženjerstvo i ekonomija
• Sistemski i upravljački inženjering
Fakultet za materijale i hemijsku tehnologiju:
• Hemijska nauka i inženjering
• Inženjering materijala i hemijska tehnologija
Fakultet računarstva:
• Računarstvo
• Matematička i računarska nauka
Fakultet životnih nauka i tehnologije:
• Nauka o životu i tehnologija
Fakultet za životnu sredinu i društvo:
• Građevinsko i ekološko inženjerstvo
• Transdisciplinarna nauka i inženjerstvo
• Arhitektura i građevinarstvo
• Društvene i humanističke nauke

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Za bi se prijavili za Međunarodnu postdiplomsku stipendiju za 2023-24. u Japanu trebate pripremiti sljedeće dokumente:
Fotografija (ID fotografija)
Email ili pismo saglasnosti od profesora/člana fakulteta s Tokijskog tehnološkog instituta
Područje studija i program studija (u određenom formatu)
Sažetak teze
Izvještaj o rezultatima testa engleskog jezika
Kopija pasoša ili boravišne dozvole
Potvrda o uplati naknade za prijavu
Akademske transkripte
Sertifikat o diplomiranju i diplomu
Propratna dokumenta od preporučitelja
Pismo preporuke

KRITERIJUMI ZA STICANJE PRAVA NA STIPENDIJU U JAPANU

 • Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterijume da bi bili kvalifikovani za Međunarodnu postdiplomsku stipendiju u Japanu:
  Kandidati koji su uspješno završili 16 godina obrazovanja (Magistarske studije) u zemlji koja nije Japan, ili koji će steći diplomu prije datuma upisa.
  Međunarodni studenti iz bilo kojeg dijela svijeta sa bilo kojom nacionalnošću koja ima diplomatske odnose s Japanom.
  Kandidat mora biti rođen 2. aprila 1987. godine ili kasnije.
  Studenti se moraju prijaviti za akademsko područje studija koje su studirali na prethodnom univerzitetu ili za srodno područje.
  Moraju imati stečen Bachelor's Degree ako se prijavljuju za magistarske studije.
  Moraju imati završene magistarske studije da bi se prijavili za doktorske studije.
  Ako engleski nije maternji jezik studenta, mogu dostaviti sertifikat o poznavanju engleskog jezika sa svog prethodnog univerziteta, i time su oslobođeni od polaganja jezičkog testa.
 • ROK ZA PRIJAVU
 • Rok za prijavu za Međunarodnu postdiplomsku stipendiju za 2023-24. u Japanu je 15. oktobar 2023. godine.
 • Da biste se prijavili za Međunarodnu postdiplomsku stipendiju 2023-24. u Japanu, kandidati moraju slijediti navedene korake:
  1. Kontaktirajte potencijalnog supervizora slanjem CV i drugih dokumenata ako je potrebno i dobijte pismo prihvatanja.
  2. Nakon toga, pošaljite pismo prihvatanja Odsjeku za prijem. Oni će vam poslati link za online prijavu.
  3. Pripremite sve gore navedene dokumente za prijavu.
  4. Pristupite online prijavnom obrascu i popunite ga u potpunosti, te dostavite potrebne dokumente.

 

Više informacija na zvaničnom LINK-u

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo