19 okt

Stažiranje na EUI

Svake godine, Evropski univerzitetski institut (EUI) nudi brojne mogućnosti za stažiranje talentovanim pojedincima iz različitih akademskih i profesionalnih sredina.
Ovo je jedinstvena prilika da radite u oblasti po vašem izboru, razvijate svoju karijeru u međunarodnoj i multikulturalnoj istraživačkoj organizaciji, dok uživate u kulturnim, društvenim i rekreativnim sadržajima u jednom od najživopisnijih gradova na svijetu, Firenci (Italija).

EUI nudi dva tipa stažiranja:
Plaćeni staž u trajanju od jedne godine; ili
Neplaćeni staž s maksimalnim trajanjem od 3 mjeseca, kada je staž obavezan u okviru univerzitetskog programa studija.
Stažiranje je otvoreno za sve kvalifikovane kandidate bez diskriminacije po bilo kom osnovu.
USLOVI ZA PLAĆENO STAŽIRANJE
Kandidati trebaju da:
- budu državljani država članica Evropske unije i zemalja kandidata koje imaju koristi od pretpristupne strategije;
- imaju dobro poznavanje engleskog jezika (CEFR nivo: B2 ili više), i zadovoljavajuće poznavanje još jednog jezika Evropske unije u onoj mjeri koja je potrebna za obavljanje dužnosti.
- su završili prvi ciklus univerzitetskih studija i stekli punu diplomu ili njen ekvivalent do isteka roka za prijavu.
Poslednju fakultetsku diplomu stekli ne duže od tri godine pre isteka roka za prijavu. Pravilo tri godine se ne primenjuje za pripravnike koji su upisani na dalje univerzitetske studije u trenutku njihove prijave za pripravnički staž na EUI.
Da bi se razmatrali za neplaćeno stažiranje, kandidati trebaju:
- trenutno biti upisani u priznat univerzitetski studijski program.
TIPOVI I TRAJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA
Plaćeni pripravnički staž: maksimalno jednogodišnje trajanje. Kraći pripravnički staž se može odobriti pod uslovom da je minimalno trajanje 3 mjeseca.
Pripravnik će dobiti grant od 1.360 eura mjesečno, plus nadoknadu putnih troškova na početku i na kraju pripravničkog staža.
Neplaćeni pripravnički staž: za period do najviše 3 mjeseca. Pripravnici mogu dobiti grant od svog matičnog univerziteta/organizacije kako je definisano međuinstitucionalnim sporazumom.

Pripravnički staž bi trebalo da počne 1. februara, aprila, juna, septembra i novembra.
Više informacija na LINK-u.

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo