26 jan

Savjeti za pisanje motivacionog pisma

Motivaciono pismo je dokument koji opisuje vaše sposobnosti i obrazlaže opravdanost vaše prijave na studijski program, stipendiju ili profesionalnu poziciju. Ovo pismo, poput kopije vaših dostignuća ili transkript, uključuje vaš predlog i relevantna dokumenta. Motivaciono pismo se često naziva „izjava o namjerama“.

Kako napisati motivaciono pismo?

Potrebno je vrijeme da se sastavi dobro motivaciono pismo. Pobrinite se da sistematski prođete kroz sve detalje kako bi dobili najbolju moguću verziju ovog dokumenta. Tokom pisanja ovog pisma predlažemo vam da pratite jednostavna uputstva:
-Napišite pregled;
-Sastavite uvod;
-Proširite opis stukture pisma,
-Napišite jasan zaključak,
-Izvršite detaljnu provjeru i neophodne korekcije.

#1 Napišite pregled

Napišite opis u stilu sažetaka koji bilježi suštinu vašeg motivacionog pisma i njegov redosljed:
1. Zašto želite da se prijavite za željeni program, volontirate, budete zapošljeni…?
2. Vaši talenti ili osobine koje bi bili korisni za školu ili organizaciju.
3. Razlog vašeg apliciranja
Postavite pitanja o tome da li su sve potrebne informacije uključene. Motivaciono pismo za program doktorskih studija zahtijevalo bi više informacija o vašim konkretnim planovima za budućnost nego motivaciono pismo za program osnovnih studija.
Na primjer, kako bi dokazali da imate osobine i kvalifikacije koje traže, povežite svoj opis sa detaljima škole ili organizacije kojoj šaljete motivaciono pismo i provjerite da li ispunjavate sve kriterijume i kojoj mjeri.

# 2 Sastavite uvod

Napišite uvod koji će zainteresovati primaoca pisma dovoljno da nastavi sa čitanjem, stoga je važno da u ovom segmentu navedete informacije o svojim dostignućima. Ako je primjereno, kontaktirajte primaoca po imenu kako biste personalizirali vaše motivaciono pismo.

# 3 Proširite opis stukture pisma

Proširite stavke u opisu da biste formirali strukturu motivacionog pisma. Za svaku novu temu napravite novi paragraf. Imajte na umu da vaše motivaciono pismo ima za cilj da ubijedi primaoca u vaše kvalitete, pa da biste bili ubjedljivi, koristite ubjedljive dokaze.

# 4 Napišite zaključak pisma

Zaključiti motivaciono pismo sa sažetkom vaših ciljeva i budućih planova, potruditi se da ostavite pozitivan utisak. Zahvaliti se primaocu na ukazanoj prilici i razmatranju vašeg zahtjeva i ohrabriti ga da vam se obrati u slučaju bilo kakvih pitanja.

# 5 Izvršite detaljnu provjeru i neophodne korekcije

Da biste ga učinili sažetijim i kompetentnijim, pročitajte i razmotrite pismo. Ispravite sve greške u pravopisu i gramatici i neprikladne fraze. Da biste osigurali da vaše motivaciono pismo sadrži samo jedinstvene detalje, izmijenite informacije koje su već navedene u vašem obrascu za prijavu ili portfoliju.
Savjeti za pisanje motivacionog pisma
Primjenjivanje savjeta u nastavku će pomoći da se vaša motivaciona pisma izdvajaju i privlače pažnju onih koji će razmatrati vašu prijavu.
Prihvatite i pratite sve smjernice izdate od strane vaše buduće škole ili organizacije o strukturi, trajanju i materijalu. Napišite otprilike 1⁄2 do jedne stranice teksta jednostavnim fontom od 12 pt, kao što je Times New Roman ili Verdana, ukoliko nije navedeno drugačije.
Pišite sa temperamentom. Vaše želje, emocije i mišljenja su karakteristični, pa je pisanje o njima savršen način da se vaše pismo izdvoji u odnosu na ostale. Pišite prirodnim tonom onako kako biste razgovarali sa njima na intervjuu. Obavezno navedite zanimljiva znanja koja posjedujete i pokušajte da se izdvojite u odnosu na druge kandidate. Moguće je da čitalac može pogrešno razumjeti humor, ukoliko je zastupljen u pismu, pa se ipak odlučite za drugačiji ton u pismu.
Potrudite se da pismo bude jasno i razmljivo. Prilikom lektorisanja, ako naiđete na zbunjujuće fraze ili žargon obavezno ih zamijenite jednostavnijim terminima. Pišite na jednostavan i standardan način koji se ne može pogrešno percipirati.

Koncentrišite se na svoje mogućnosti. Ne pišite o svojim problemima ili slabostima, već o svojim individualnim kvalitetima. Čitanje o vašim prednostima pomaže primaocima vašeg motivacionog pisma da bolje uvide vašu relevantnost za njihovu instituciju/kompaniju.

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo