31 jan

Kako razgovarati o karijernim ciljevima sa svojim šefom

Većina zaposlenih u toku svog poslovnog angažmana se nada da će napredovati u karijeri tako što će kompanija ili organizacija čiji je zaposleni sama prepoznati i nagradati njihov trud i zalaganja. S druge strane, veoma često se dešava da razgovor o napredovanju na poslovnoj ljestvici, sa vašim nadređenim, predstavlja svojevrstan izazov i prepreku. Ako kompanija u kojoj radite ima jasno definisane ciljeve razvoja i napredovanja i vama može biti lakše da odredite kako ćete ostvariti sopstvene ciljeve u karijeri. Ipak, neke kompanije možda nemaju toliko mogućnosti za napredovanje, zbog čega je teško odrediti gdje se vaši ciljevi uklapaju u ukupnu poslovnu strukturu. Hajde da istražimo šta su karijerni ciljevi i kako razgovarati o njima sa svojim šefom kako biste mogli da započnete razgovor na profesionalan način i uopšte dobijete priliku za napredovanje koje smatrate da zaslužujete.

KOJI SU KARIJERNI CILJEVI?

Vaši karijerni ciljevi su stvari koje želite da postignete tokom svoje karijere. Kada postavljate ciljeve u karijeri, razmislite gdje želite da budete za jednu, pet ili 10 godina, u profesionalnom smislu. Korisno je postaviti ciljeve tokom karijere i zadati sebi izazov kako biste mogli napredovati. Neki primjeri ciljeva koje možete da postavite uključuju:
o Povećanje plate
o Sticanje sertifikata/licence
o Pridruživanje profesionalnoj organizaciji
o Napredovanje do menadžerske uloge

Kada postavljate ciljeve za karijeru, korisno je koristiti SMART metod. Ovo znači:

Specifično:
Budite što konkretniji kada kreirate svoje ciljeve. Na primjer, možete reći „Želim da dobijem sertifikat iz programiranja u roku od šest mjeseci“, umjesto nečeg nejasnog kao što je „Želim da naučim da programiram“.

Mjerljivo:
Postavite vremenski okvir za postizanje vašeg cilja. Uvjerite se da je dodijeljeno vrijeme realno.

Dostižno:
Vaš cilj treba da bude dostižan. Postavljajući sebi ciljeve koji su van vašeg domašaja može značiti da se pripremate za neuspjeh i razočarenje, pa se pobrinite da imate čvrst plan kako možete da postignete svaki cilj.

Relevantno:
Svaki vaš cilj treba da bude relevantan za ono što želite da postignete. Ako se nadate da ćete napredovati do uloge višeg nivoa, postavite manje ciljeve koji će dovesti do toga, kao što je sticanje sertifikata koji će vam omogućiti da bolje obavljate dužnosti povezane sa poslom koji želite.

Pravovremeno:
Uvjerite se da svaki od vaših ciljeva ima definisan vremenski okvir, ne samo kada želite da postignete cilj, već i kada želite da počnete da preduzimate konkretne radnje ka ostvarivanju cilja.

Kako razgovarati o svojim karijernim ciljevima sa šefom

Postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti da biste započeli razgovor o ciljevima u karijeri sa svojim šefom:
Znajte svoje lične ciljeve u karijeri
Bez obzira na vaš posao ili ulogu, poznavanje ličnih ciljeva u karijeri je prvi korak ka započinjanju dijaloga sa vašim šefom. Koristite SMART metod i svoja interesovanja da odlučite kako želite da razvijate svoj karijerni put. Jednom kada definišete šta tačno želite, mnogo je lakše to prezentovati šefu tako da i on razumije u kojem smjeru želite da gradite svoju karijeru.
Upoznajte se sa poslovnim politikama kompanije
Prije nego što zakažete sastanak sa svojim pretpostavljenim, istražite poslovne politike kompanije. Ako radite za veliku kompaniju, ona može imati jasan put za napredovanje ili dostizanje većih zarada. Mala preduzeća možda nemaju jasno definisan put za napredovanje ili ostvarivanje više zarade. U svakom slučaju, saznanje šta želite može vam pomoći da utvrdite da li kompanija može da vas podrži u vašim naporima. Za cijenjene zaposlene, kompanija će možda biti spremna da učini ono što je neophodno da bi osigurala vaš uspjeh i zadržala vas u organizaciji dugoročno.
Zakažite sastanak sa svojim šefom
Kada imate jasno definisane ciljeve i razumijete hijerarhiju svog radnog mjesta, možete zakazati sastanak sa svojim šefom. Uvjerite se da je termin odgovorajući za oboje i da ne ometa vaše redovne obaveze. Možda bi bilo dobro da se sastanete van radnog mjesta, ako je moguće, kako biste ograničili ometanja i prekidanje razgovora. Tokom sastanka, objasnite šta želite da postignete, kako vidite da se dugoročno uklapate u kompaniju i zašto bi trebalo da vas smatraju vrijednim resursom kompanije.
Objasnite svoju želju za profesionalnim rastom
Takođe je važno da razgovarate o vašoj želji za profesionalnim rastom. Da biste postigli svoje ciljeve, vjerovatno ćete morati da preduzmete određene korake da biste tamo stigli. Ovo je dobar trenutak da objasnite šta planirate da uradite. Razgovarajte sa svojim šefom o časovima koje planirate da pohađate, obuci za koju biste bili zainteresovani i sertifikatima ili diplomama na kojima možda radite. Ovo pokazuje ne samo vašu želju za napredovanjem već i vašu spremnost da naporno radite.
Slušajte savjete i uputstva
Nakon što ste izložili svoje ciljeve i kako planirate da ih postignete, važno je da saslušate šta vaš šef ima da kaže. Za kompanije koje imaju uspostavljenu strukturu po tom pitanju, možda već postoje određene stvari koje možete učiniti da biste postali održiv kandidat za napredovanje ili bolju platu. Ako kompanija nema korake koji vam mogu omogućiti da postignete svoje ciljeve u karijeri, vaš šef može raditi sa vama na stvaranju puta koji vodi ka vašem uspjehu. Njihovi savjeti vam mogu pružiti dragocjene informacije koje možda nijeste znali.

SAVJETI ZA RAZGOVOR O KARIJERNIM CILJEVIMA SA ŠEFOM

Tokom sastanka sa nadređenim, možete pratiti ove savjete kako biste osigurali da razgovor o vašim karijernim ciljevima protekne očekivano:
Budite profesionalni
Iako su ovo neke stvari koje se podrazumijevaju, kao što je savjet da održavate nivo profesionalnosti u razgovoru, svakako ćemo ovdje napomenuti još nekoliko bitnih stavki:
- Obucite odgovarajuću odjeću. Nosite nešto slično onome što biste inače nosili na poslu.
- Sjedite uspravno i održavajte kontakt očima. Ovim pokazujete samopouzdanje i ozbiljnost u postizanju ciljeva.
- Govorite jasno i ujednačenim tonom. Možda ste malo nervozni tokom sastanka, što je normalno, ali pokušajte da ne podižete ili snižavate ton previše i gledajte u nadređenog dok pričate kako bi vas što razgovjetnije čuo/la.
Postavljajte pitanja
Ne napuštajte sastanak bez postavljanja pitanja. Ovo pokazuje vašem nadređenom da želite da naučite što je više moguće o tome šta možete da uradite da biste postigli svoje ciljeve u karijeri, ali vam takođe daje priliku da steknete uvid u to kako da ostvarite te ciljeve. Možete tražiti više detalja o dužnostima na željenoj poziciji, koliko dugo morate da radite da biste stekli pravo da napredujete ili o bilo kojim predstojećim programima obuke u kojima biste mogli da učestvujete. Pitanja koja postavljate zavisiće od vaših konkretnih ciljeva, kompanije i o čemu ste razgovarali tokom sastanka.
Istaknite svoje snage
Kada govorite svom šefu o svojim karijernim ciljevima, obavezno istaknite svoje jače strane. Ovo im može pomoći da steknu bolji uvid gdje se uklapate u kompaniju i kako ste vrijedan član tima. Navedite sva dostignuća, nagrade i uspjehe koje ste do sada imali tokom svog radnog angažmana.
Upoznajte svoje slabosti
Poznavanje soptvenih slabosti takođe može pokazati da ste svjesni da imate prostora za profesionalni rast i napredak. Niko nije savršen, a stavljanje do znanja svom nadređenom da imate slabosti i da ćete raditi na njima je nešto što će se pozitivno protumačiti.
Naučite kako da razgovarate o svojim karijernim ciljevima sa svojim šefom jer vam to može pomoći da ostvarite napredak i uspjeh u svom poslu.

Izvor teksta sajt: careerbuilder.com/pripremila Mileva Lučić

 

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo