24 feb

Deset vještina koje treba navesti u svom CV-u

Svjedoci smo da se u poslednje vrijeme u poslovnim krugovima sve više obraća pažnja na različite obuke koje se odnose na soft skills ili takozvane meke vještine. Jasno je da ćemo prilikom apliciranja za neki posao lakše navesti tvrde vještine, prosto analizirajući sam konkurs za posao i ono što je navedeno u opisu posla. Međutim, kada je potrebno navesti meke vještine koje posjedujemo možemo imati više dilema. Kako bi suzili odabir vještina koje je poželjno navesti u CV-u, za početak bi trebalo da pregledamo koje sve dužnosti obuhvata radna pozicija za koju apliciramo i u skladu sa tim da pokušamo da odredimo koje su to vještine koje će nam biti neophodne da sve te radne zadatke obavimo uspješno.


U ovom članku možete pročitati koje su to vještine koje neizostavno trebamo razmotriti da navedemo, a na koje poslodavci obraćaju pažnju.
1. Vještina aktivnog slušanja
Aktivno slušanje je sposobnost potpunog fokusiranja na osobu koja govori, razumijevanja onog šta govori, koju poruku pokušava da pošalje, razumijevanja informacija i promišljenog odgovora. Aktivni slušaoci koriste verbalne i neverbalne tehnike da pokažu i zadrže pažnju na onome ko komunicira. Razvijanje i korišćenje vještina aktivnog slušanja može pokazati vašim kolegama da ste angažovani i da ste zainteresovani za projekat ili zadatak.
Povezane vještine slušanja uključuju:
Postavljanje pitanja
Hvatanje bilješki
Organizacija
Tačnost
Verbalna/neverbalna komunikacija
2. Komunikacione vještine
Komunikacijske vještine su sposobnosti koje koristite kada dajete i primate različite vrste informacija. Neki primjeri uključuju prenošenje ideja, osjećanja ili onoga što se dešava oko vas. Komunikacijske vještine uključuju slušanje, pričanje, posmatranje i empatiju. Posjedovanje jakih komunikacijskih vještina je važno u svakoj industriji na svakom nivou karijere.
Povezane komunikacione vještine uključuju:
Aktivno slušanje
Konstruktivna kritika
Međusobna komunikacija
Javni govor
Verbalna/neverbalna komunikacija
Pisana komunikacija
3. Poznavanje rada na računaru
Kompjuterske vještine podrazumijevaju sposobnost učenja i rada sa različitim tehnologijama. Hardverske vještine vam omogućavaju da fizički upravljate računarom i manipulišete njegovim komponentama. Softverske vještine vam pomažu da efikasno koristite računarske programe i aplikacije. Postoje neke softverske vještine koje poslodavci mogu uzeti u obzir kao preduslove za zapošljavanje, kao što je korišćenje Office programa ili poznavanje određenog programskog jezika.
Povezane vještine uključuju:
Kucanje/obrada teksta
Napredno poznavanje programskog jezika
Administracija sistema
Office paket
Upravljanje mail-ovima
4. Vještine korisničke podrške
Vještine korisničke podrške su osobine i prakse koje vam pomažu da odgovorite na potrebe kupaca kako biste stvorili pozitivno iskustvo. Generalno, vještine korisničke podrške u velikoj mjeri se oslanjaju na rješavanje problema i komunikaciju. Korisnički servis se često smatra „mekom vještinom“, uključujući osobine poput aktivnog slušanja i čitanja verbalnih i neverbalnih znakova.
Vještine vezane za korisničku podršku uključuju:
Aktivno slušanje
Empatija
Međuljudske vještine
Rješavanje problema
Pouzdanost
5. Interpersonalne vještine
Interpersonalne vještine su osobine na koje se oslanjate kada komunicirate sa drugima. One pokrivaju različite scenarije u kojima je saradnja neophodna. Razvijanje interpersonalnih vještina je važno za efikasan rad sa drugima, rješavanje problema i vođenje projekata ili timova.
Povezane vještine uključuju:
Komunikacija
Empatija
Fleksibilnost
Liderske vještine
Strpljenje
6. Liderske vještine
Liderske vještine su vještine koje koristite kada organizujete druge ljude da postignu zajednički cilj. Bez obzira da li ste na rukovodećoj poziciji ili vodite projekat, liderske vještine zahtijevaju od vas da motivišete druge da obave niz zadataka, često prema rasporedu.
Povezane vještine uključuju:
Sposobnost podučavanja i mentorstva
Fleksibilnost
Preuzimanje rizika
Timski rad
Upravljanje vremenom
7. Vještine upravljanja
Upravljačke vještine su osobine koje vam pomažu da upravljate i zadacima i ljudima. Dobar menadžer je organizovan, empatičan i jasno komunicira kako bi podržao tim ili projekat. Menadžeri takođe treba da budu vješti kako u mekim vještinama tako i u određenim tehničkim vještinama koje se odnose na njihovu oblast angažovanja.
Povezane vještine upravljanja uključuju:
Odlučivanje
Projektno planiranje
Delegiranje zadataka
Timska komunikacija
Rukovođenje timom
8. Vještine rješavanja problema
Vještine rješavanja problema su osobine koje vam pomažu da utvrdite izvor problema i brzo pronađete efikasno rješenje. Ova vještina je veoma cijenjena u bilo kojoj ulozi za svaku industriju. Rješavanje problema u vašoj ulozi može zahtijevati određene tehničke vještine specifične za industriju ili posao.
Povezane vještine rješavanja problema uključuju:
Obraćanje pažnje na detalje
Saradnja
Komunikacija
Strpljenje
Istraživanje
9. Vještine upravljanja vremenom
Vještine upravljanja vremenom vam omogućavaju da završite zadatke i projekte prije rokova, istovremeno održavajući ravnotežu između posla i privatnog života. Organizovanje vam može pomoći da rasporedite svoje radno vrijeme na određene zadatke po važnosti. Duboko razumijevanje vaših individualnih, timskih i kompanijskih ciljeva može vam poslužiti kao početna tačka pri odlučivanju kako da upravljate svojim vremenom.
Povezane vještine uključuju:
Delegiranje zadataka
Fokus
Postavljanje ciljeva
Organizacija
Određivanje prioriteta
10. Prenosive vještine
Prenosive vještine su osobine koje su korisne svakom poslodavcu dok mijenjate posao ili karijeru. Prenosive vještine često uključuju meke vještine kao što su fleksibilnost, organizacija, timski rad ili druge kvalitete koje poslodavci traže kod jakih kandidata. Prenosive vještine se mogu koristiti za pozicioniranje vašeg prethodnog iskustva kada se prijavljujete za novi posao - posebno ako je u drugoj industriji.
Povezane prenosive vještine uključuju:
Ambicioznost
Kreativnost
Empatiju
Liderske vještine
Timski rad
Najbolje vještine koje ćete navesti u svom CV-u razlikuju se u zavisnosti od vrste posla, nivoa karijere, obrazovanja i drugih faktora. Na primjer, najvažnije vještine za vozača komercijalnog kamiona će se razlikovati od vještina marketing menadžera. Prije nego što se prijavite za bilo koji posao, odvojite vrijeme da pregledate vještine koje su najvrijednije za poslodavca i prilagodite CV na osnovu toga.
Cilj vaše liste vještina je da pokažete regrutu ili menadžeru za zapošljavanje da ste najbolji kandidat za tu ulogu i da ćete donIJeti definisanu vrijednost njihovom timu.

Izvor teksta: https://www.indeed.com/, pripremila Mileva Lučić

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo