17 jun

POSJETA JU DOM STARIH PLJEVLJA I JU DOM STARIH BIJELO POLJE

U okviru projekta “Nacionalni koordinator za realizaciju Evropske agende za učenje odraslih” 15 i 16. juna 2022. realizovana je posjeta JU Dom starih Pljevlja JU Dom starih Bijelo Polje.

 

Razlog posjete je priprema za realizaciju aktivnosti “Pisanje priče iz života” koju će Ministarstvo prosvjete Crne Gore sprovesti u partnerstvu sa domovima starih.

Cilj aktivnosti jeste promocija zajedničkog učenja i zajedničkog življenja mladih ljudi i ljudi u starijem životnom dobu.

Predstavnike projekta dočekali su predstavnici menadžmenta domova starih, radno-okupacioni terapeuti i grupe zainteresovanih stanara domova koji žele da uče i učestvuju u ovoj projektnoj aktivnosti.

Svi učesnici su iskazali istinsko oduševljenje da Ministarstvo prosvjete  želi da svojim radom doprinese kvalitetnijem življenju ljudi u domovima, i naročito idejom da se stari ljudi povežu sa mladima (studentima) u aktivnostima zajedničkog učenja i rada.

Detaljan izvještaj sa posjeta domovima starih se nalazi u nastavku.

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner