22 dec

Održan Info dan o karijernom savjetovanju u stručnim školama u Mojkovcu

Dana 22. decembra 2017. godine, u Srednjoj mješovitoj školi "Vuksan Đukić", održan je Info dan u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.
Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine, kao i onim koje su planirane za naredni period. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projekta Europass 2017, dok je Aleksandra Lalević, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.

Učesnici sastanka su bili članovi školskih timova za karijerno vođenje i savjetovanje, koji su iskazali veliku zainteresovanost za aktivnosti ovih centara. Takođe, na sastanku je dogovoreno da u sljedećoj školskoj godini, u aktivnosti Euroguidance i Europass centra uključimo u što većem broju roditelje i škole sa sjevera Crne Gore, u cilju njihove kvalitetnije informisanosti o razvoju karijere.


20 dec

Održan Info dan o karijernom savjetovanju u Baru i Kotoru

Dana 20.12.2017.godine predstavnica Ministarstva prosvjete Nada Kovač i članice radne grupe za pisanje priručnika Mileva Lučić i Aleksandra Lalević, posjetile su dvije škole na primorju sa ciljem da koordinatore u školama za karijernu orijentaciju upoznaju sa aktivnostima nove kancelarije Euroguidance i Europassa, takođe sa Priručnikom za karijerno vođenje i savjetovanje koje je upravo namijenjeno stručnim školama.


13 dec

U Podgorici održan Info dan o Euroguidance i Europass centru

U Ministarstvu prosvjete, dana 13. decembra 2017. godine, održan je informativni sastanak u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.

Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projekta Europass 2017, dok je Mileva Lučić, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner