16 sep

O nama

Glavni zadaci Nacionalnog Europass centra - NEC Crna Gora, koji je dio Ministarstva prosvjete Crne Gore, jeste implementacija, koordinacija i promocija Europass inicijative. 

Nacionalni Europass centri odgovorni su za koordinaciju i promociju svih aktivnosti iz Europass inicijative na državnom nivou, njihov rad usklađuje Evropska komisija, a u sprovođenje svih segmenata inicijative aktivno je uključen i Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja (Cedefop) čije je sjedište u Solunu. 

Glavni ciljevi nacionalnih Europass centara su podsticanje mobilnosti i cjeloživotnog učenja kod evropskih građana zahvaljujući dokumentima osmišljenima u okviru inicijative Europass kroz sljedeće aktivnosti:
• usklađivanje i upravljanje, čime je olakšan pristup Europass dokumentima i efikasnija primjena tih dokumenata,
• promovisanje i informisanje, na taj način povećavaju broj korisnika i komunikacijski učinak s obzirom na prednosti ovog skupa dokumenata.

U djelovanju nacionalnih Europass centara izrazito važnu ulogu ima kvalitetna usluga građanima i ustanovama, a pritom je ključna dostupnost informacija o inicijativi Europass, njenim prednostima i formalnim okvirima.

Stoga se uloga Europass centara može sagledati kroz direktnu ulogu koju imaju s obzirom na dva glavna cilja u pružanju podrške mobilnosti evropskih građana, a to su:
• koordinacija i upravljanje,
• informacija, komunikacija i promocija.

Nacionalni Europass centri igraju i indirektnu ulogu s obzirom na ostale lične ciljeve u sprovođenju inicijative Europass. Iz uspješno sprovedene inicijative u okviru nacionalnih centara slijedi razvoj daljih dokumenata koji postiču relevantnu transparentnost u području mobilnosti i cjeloživotnog učenja.

Uspješna saradnja između nacionalnih centara i ustanova za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje prilikom usklađene primjene okvira Europass trebala bi unaprijediti sistem informisanja o pitanjima transparentnosti i mobilnosti.

Jasno i pregledno upravljanje i pristup dokumentima postignuti su na sljedeći način:
• Europass dokumenti dostupni su u elektronskom obliku svim potencijalnim korisnicima;
• izdaju ih ili ovlašćene ustanove ili ih mogu dobiti nezavisno, npr. na Europass portalu na odgovarajućem jeziku, a za građane Crne Gore to znači na stranici Nacionalnog Europass centra Crne Gore na adresi www.europasscrnagora.me

Važno je spomenuti da osim ispunjavanja prethodno navedenih ciljeva, Nacionalni Europass centar djeluje kao nacionalni partner unutar evropske mreže istovrsnih ustanova.

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner