13 jun

Organizovana studijska posjeta Euroguidance centru u Danskoj i Švedskoj

Danski i švedski Euroguidance centri su organizovali studijsku posjetu u periodu od 11. do 14. juna 2019. godine u Kopenhagenu i Malmeu. Tokom posjete, učesnicima je prezentovan rad Euroguidance centara Danske i Švedske. Birta Teut iz danskog Euroguidance centra predstavila je danski obrazovni sistem kao i sistem vođenja i savjetovanja u Danskoj nakon čega je učesnicima predstavljena elektronska platforma za karijerno vođenje i savjetovanje. Ova elektronska platforma predstavlja najbolju evropsku praksu u karijernom savjetovanju zbog jasnog prikaza svih relevantnih informacija, dostupnosti karijernih savjetnika u svakom trenutku kao i organizavanje konsultacija, webinara, prezentacija putem ovog elektronskog medijuma.


Drugog dana studijske posjete, učesnici su posjetili Univerzitet u Malmeu gdje je Nina Ahiros iz švedskog Euroguidance centra predstavila švedski obrazovni sistem i sistem karijernog vođenja i savjetovanja. Učesnici su, takođe, posjetili i karijerni centar na Malme univerzitetu i susreli se sa karijernim savjetnicima u centru koji su detaljno predstavili svoj rad. Nakon sastanaka na Univerzitetu, učesnici su posjetili opštinski karijerni centar u Malmeu gdje im je detaljno predstavljen rad savjetnika, konkretni zadaci, ciljna grupa, elektronska platforma i dr. Ono što je interesantno je da se karijerni centri koji su osnovani od strane opštine isključivo bave karijernim savjetovanjem odraslih, odnosno lica preko 20 godina starosti. Razmijenjene su informacije između predstavnika nacionalnih Euroguidance centara o primjerima dobre prakse u svakoj zemlji, kako bi unaprijedili nacionalne politike i razvili dobre standarde u karijernom savjetovanju. Crnogorski predstavnici su naveli kreiranje i primjenu upitnika za različite starosne grupe učenika kao primjer dobre prakse i korisno sredstvo u radu školskih karijernih savjetnika.

Treći, a ujedno i posljednji dan studijske posjete je bio posvećen posjeti regionalnog karijernog centra u Kopenhagenu gdje su se učenici upoznali sa načinom rada još jedne institucije zadužene za karijerno savjetovanje u Danskoj. Akcenat u prezentaciji je stavljen na rad zaposlenih u pomaganju i pružanju podrške djeci u izboru daljeg školovanja posebno visokog obrazovanja. Upriličena je i posjeta karijerom centru za mlade u Kopenhagenu koji se bavi karijernim savetovanjem mladih starosti od 12 do 25 godina.

Pored izuzetno korisnih prezentacija i diskusija, predstavnici crnogorskog Euroguidance centra su ostavrili dobre kontakte sa drugim evropskim Euroguidance centrima i na taj način postavili dobru osnovu za još bolju saradnju. Ono što se u narednom periodu treba razviti u Crnoj Gori, a što je praksa u drugim evropskim zemljama, jeste formiranja stručnih i angažovanih timova za karijerno savjetovanje ne samo u osnovnim i srednjim školama, već i na svim fakultetima. Pored karijernih timova u obrazovanju, ovim pitanjem se bave i regionalni karijerni centri i karijerni centri za mlade. Ono što treba imati u vidu je razvoj kurikuluma za Bachelor i Master studije kao i stručne kvalifikacije za karijerno vođenje i savjetovanje. Preporučeno je održavanje nacionalnog foruma koji bi okupio sve zainteresovane strane u ovoj oblasti u cilju unapređenja nacionalnih politika, razvoju dobre prakse i jačanju međusobne saradnje.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo

savjetnici