20 sep

Održan treći sastanak CarreerNet mreže

U organizaciji Cedefop-a organizovan je treći sastanak CarreerNet mreže, 19. i 20. septembra 2019. godine u Rimu. CarrerNet mreže je evropska mreža koja funckioniše pod okriljem Cedefop agencije Evropske komisije, a okuplja predstavnike svih evropskih zemalja koji se bave razvojem karijernog vođenja i savjetovanja i cjeloživotnog učenja u svojim zemljama. Cilj ove mreže je objedinjavanje svih praksi karijernog savjetovanja odraslih na jednom mjestu, u vidu online servisa ili objavljene publikacije.


Na sastanku je bilo rijeći o evropskim praksama. Predstavnik zemlje domaćina - italijanske agencije koja se bavi aktivnim mjerama zapošljavanja je predstavio svoja iskustva u razvoju nove mjere zapošljavanja koja će doprinijeti smanjenju siromaštva i većoj zapošljivosti marginalizovanoj populaciji u zemlji. Takođe, predstavnici relevantnih institucija iz Holandije i Francuske su govorili o iskustvima iz svojih zemalja kada je u pitanju karijerno vođenje i savjetovanje za odrasle i cjeloživotno učenje.

Na sastanku su predstavljene prakse iz Finske i Austrije koje su uvele integrisani servis za karijerno savjetovanje za odrasle, sa fokusom na nezaposlene, studente, one koje žele promijeniti posao i druge zaintersovane strane. Austrija je, takođe, dobar primjer budući da ima Nacionalni forum za karijerno vođenje, koji okuplja relevantne strane iz ove oblasti u cilju donošenja zajedničkih nacionalnih politika u ovoj oblasti i praćenja realizacije aktuelne politike u zemlji.

Takođe, Pedro Moreno da Fonseka iz Cedefop-a je predstavio metodologiju popunjavanja platforme za karijerno savjetovanje koja je u vlasništvu Cedefop-a, a gdje će se naći prakse iz svih evropskih zemalja u oblasti karijernog vođenja i cjeloživotnog učenja. On je upoznao učesnike sa stilom pisanja, podacima koji treba da budu dostupni svim zainteresovanim stranama za budući publikaciju koja će biti sačinjena na osnovu podataka popunjenih u platformi. Stella Bochori je kasnije upoznala učesnike sastanka šta je ono što treba izostaviti u pisanju izvještaja za zemlje, stil pisanja koji Cedefop prefeira u svojim publikacijama... Detaljno je predstavljen Vodič o stilu u izdanju Cedefop-a (Cedefop Style Manual).

Drugi dan sastanka je bio posvećen budućem konceptu CareerNet mreže, njenoj održivosti posle 2020. godine, kao i o potencijalnoj boljoj koristi servisa koji će nudity prikaz svih evropskih praksi, sa fokusom na relevatnosti digitalnih inovacija u korišćenju ovog servisa. U planu je da sve revizija svih praksi završi do kraja ove godine, kako bi publikacija bila spremna na objavljivanje na proljeće 2020. godine.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo