02 dec

Održani sastanci sa svim Centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje

Budući da je Strategijom cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016 – 2020 predviđena saradnja između Centara za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS-ova) i obrazovnih institucija, a koja je, takođe, usklađena i sa planom realizacije Nacionalnog Europass i Euroguidance centra Crne Gore (koji je dio Ministarstva prosvjete), predstavnice Ministarstva prosvjete i Nacionalne Europass i Euroguidance kamcelarije su u sedmici od 25. do 29. novembra 2019. godine posjetile sve Centre za informisanje i profesionalno savjetovanje u Crnoj Gori. 

Budući da je Strategijom cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016 – 2020 predviđena saradnja između Centara za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS-ova) i obrazovnih institucija, a koja je, takođe, usklađena i sa planom realizacije Nacionalnog Europass i Euroguidance centra Crne Gore (koji je dio Ministarstva prosvjete), predstavnice Ministarstva prosvjete i Nacionalne Europass i Euroguidance kamcelarije su u sedmici od 25. do 29. novembra 2019. godine posjetile sve Centre za informisanje i profesionalno savjetovanje u Crnoj Gori. Centri za informisanje i profesionalno savjetovanje nalaze se u sklopu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, i to u sljedećim gradovima Podgorici, Nikšiću, Herceg Novom, Baru, Plevljima, Bijelom Polju i Beranama. 

Cilj ovih sastanaka je bio da se predstavnice Ministarstva prosvjete i Nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije upoznaju sa aktivnostima  CIPS-ova i dosadašnjoj zajedničkoj saradnji sa školama, kako bi se napravio zajednički plan unapređenja te saradnje. 

Na sastancima je dogovoreno da se napravi zajednički program koji će definisati obaveze karijernih savjetnika u CIPS-ovima i školskih karijernih savjetnika u cilju podjele obaveza, ali i zajedničke saradnje kada je pitanju praćenje i razvoj karijere svih učenika osnovnih i srednjih škola.

Predloženo je da školski karijerni savjetnici budu prva tačka saradnje učenika kada je u pitanju njihovo dalje obrazovanje (izbor srednje škole, izbor fakulteta), dok će karijerni savjetnici u CIPS-ovima pružati informacije sa tržišta rada, odnosno koja su tražena zanimanja po opštinama i regijama, koja su deficitarna zanimanja, iznosi plata po zanimanjima, i ostalo od značaja za izbor budućeg zanimanja. 

Zajednički zaključak svih učesnika na sastancima je da je od izuzetne važnosti sinergija u radu karijernih savjetnika iz sektora obrazovanja i karijernih savjetnika iz sektora zapošljavanja.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo