ODRŽAN ONLAJN SEMINAR: ,,Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja u školama” za nastavnike iz Crne Gore i Srbije (2)

Ministarstvo prosvjete Crne Gore – Nacionalna Euroguidance kancelarija u saradnji sa Fondacijom Tempus – Euroguidance centar u Srbiji organizovali su onlajn razmjenu iskustava nastavnika i stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore i Srbije tokom posljednje sedmice maja (25-29. maja 2020. godine). Kroz niz vebinara i aktivnosti na onlajn platformi za učenje učesnici su imali priliku za razmjenu iskustava i ideja za unapređenje aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja u školama i razvoj saradnje sa lokalnom zajednicom u ovoj oblasti.

Vebinari su bili organizovani sa početkom u 11 časova u trajanju od 90 minuta po sljedećem rasporedu:
Ponedeljak, 25.maj 2020. god., vebinar na temu: ,,Saradnja škole i lokalne zajednice u sprovođenju aktivnosti KViS za učenike”
Govornice:
• Jevrosima Pejović´, Zavod za zapošljavanje Crne Gore
• Sanja Novaković´, Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac, Srbija
Utorak, 26. maj 2020.god., vebinar na temu: ,,Prikaz primjera dobre prakse aktivnosti KViS u školama iz Srbije”
Govornice:
• Nataša Džaković´, Tehnicka škola, Bor
• Svetlana Petrović´ i Nataša Jankuloski, Tehnička škola, Knjaževac
• Ljudmila Rakocević´, Gimnazija ,,Branko Radičević´”, Stara Pazova
Srijeda, 27. maj 2020.god., vebinar na temu: ,,Prikaz primjera dobre prakse aktivnosti KViS u školama iz Crne Gore”

Govornice:
• Stela Burzanović´, JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović´“, Podgorica
• Marica Ognjenović´, JU Gimnazija „Stojan Cerović´”, Nikšic´
• Vanja Rakočević´, JU Gimnazija „Slobodan Škerović´”, Podgorica

Četvrtak, 28. maj 2020.god., vebinar na temu: ,,Unapređenje aktivnosti KViS u školama”– razmjena iskustava i zajedničko planiranje budućih aktivnosti učesnika obuke kroz grupne aktivnosti svih učesnika koji su moderirali predstavnici Euroguidance centara Srbije i Crne Gore.

U sklopu ovog događaja učesnici su imali priliku da predstave svoje iskustvo planiranja i sprovođenja aktivnosti KViS i saradnje sa drugim akterima u ovoj oblasti. Takođe, kroz interaktivne vebinare i druge aktivnosti na platformi za učenje, učesnici diskutovali o izazovima i pravcima daljeg razvoja aktivnosti i osmišljavali načine dalje saradnje kako na nacionalnom tako i na evropskom nivou. U povratnoj informaciji istakli su kako im je ova razmjena bila korisna i zanimljiva.
Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom ucešću, a govornicima na dijeljenju dragocjenog iskustva sa kolegama.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo