18 maj

PREVOĐENJE, LEKTORISANJE I IZDAVAŠTVO: Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija za prevođenje, lektorisanje i izdavaštvo literature iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja sa engleskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski jezik i promociju rada Nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije.

Ugovor o grantu referentni broj VP/2017/017/0100 za podršku Nacionalnog Euroguidance i Europass centra, u okviru programa Erasmus plus, između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne medije i kulture iz Brisela, Belgija, predviđa prevod dokumenata koji je pripremila Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija sa crnogorskog na engleski jezik kao i prevod stručne literature preporučene od strane Euroguidance i Europass evropskih eksperata. Ovaj Ugovor, takođe, predviđa i promociju aktivnosti i rada kancelarije na nacionalnom i evropskom nivou.
Potrebno je dostaviti sljedecu dokumentaciju:
Za kompanije za prevođenje, lektorisanje i izdavaštvo:
- Rješenje o registraciji,
- Ugovore sa prevodiocima i lektorima,
- Diplome o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti engleskog jezika i prevodilaštva,
- CV prevodioca (Europass format),
- Izvještaj o radu za prethodnu i tekuću godinu.
Za kompanije za promotivni video:
- Rješenje o registraciji,
- CV zaposlenih (Europass format),
- Izvještaj o radu za prethodnu i tekuću godinu.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo