18 maj

Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija za prevodenje, lektorisanje i izdavaštvo literature iz oblasti karijernog vodenja i savjetovanja sa engleskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski jezik i promociju rada Nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije.


Ugovor o grantu referentni broj VP/2017/017/0100 za podršku Nacionalnog Euroguidance i Europass centra, u okviru programa Erasmus plus, izmedu Ministarstva prosvjete Crne Gore i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne medije i kulture iz Brisela, Belgija, predvida prevod dokumenata koji je pripremila Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija sa crnogorskog na engleski jezik kao i prevod strucne literature preporucene od strane Euroguidance i Europass evropskih eksperata. Ovaj Ugovor, takode, predvida i promociju aktivnosti i rada kancelarije na nacionalnom i evropskom nivou.
Potrebno je dostaviti sljedecu dokumentaciju:
Za kompanije za prevodenje, lektorisanje i izdavaštvo:
- Rješenje o registraciji,
- Ugovore sa prevodiocima i lektorima,
- Diplome o stecenom visokom obrazovanju iz oblasti engleskog jezika i prevodilaštva,
- CV prevodioca (Europass format),
- Izvještaj o radu za prethodnu i tekucu godinu.
Za kompanije za promotivni video:
- Rješenje o registraciji,
- CV zaposlenih (Europass format),
- Izvještaj o radu za prethodnu i tekucu godinu.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo

savjetnici