15 jul

DIGITALNA PLATFORMA: Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija za pripremu digitalne platforme za održavanje sastanaka, vebinara i radionica u oblasti karijernog savjetovanja i organizovanje specijalizovanih obuka.

Ugovor o grantu referentni broj VS/2018/0248 za podršku Nacionalnog Euroguidance i Europass centra, u okviru programa Erasmus plus programa, između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne medije i kulture iz Brisela, Belgija, predviđa troškove za službena putovanja i sastanke (lokalne, regionalne i medunarodne), koja su preusmjerena, usled situacije prouzrokovane virusom Covid 19, na rad ciljne populacije preko digitalnih platformi.

Potrebno je da zaintersovane kompanije dostave sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji,
- Diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručne kvalifikacije iz oblasti informacionih tehnologija zaposlenih,
- CV zaposlenih u kompaniji i angažovanih konsultanata (u Europass formatu),
- Izvještaj o radu za prethodnu i tekuću godinu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo