18 nov

Novo predavanje na platformi www.obuke.me

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija je u saradnji sa Digitalnom akademijom „Digital Bee“ pripremila radionicu „Lični prezentacijski stil“. Na psihološkoj radionici “Lični prezentacijski stil” polaznici/e ce identifikovati vlastite prezentacijske manire, upoznaće se sa psihološkim karakteristikama originalnosti svog prezentacijskog stila. Bice analizirani potencijali razlicitih načina samopredstavljanja, implicitne poruke i moći persuazije. Suočice se sa jasnim znacima strahovanja na sceni i osmisliti pristupe kroz koje će mane nastupa pretvoriti u zanimljive scenske performanse. Sve sa ciljem kreiranja pozitivnog stava prema scenskom/javnom nastupu, unapređivanja govorničkih vještina, snalaženja u nepredvidivim situacijama i pozitivnog uticanja na emocije publike.
Ova radionica je namijenjena svim građanima starijim od 16 godina, prije svega nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, karijernim savjetnicima, studentima.
Svi zainteresovani mogu naći ovu radionicu na linku https://obuke.me/prez-vjestine-online-kom, gdje se može naci predavanje u pdf. formatu i audio snimak, kao i termin za konsultacije putem Zoom platforme.
Ovu radionicu je pripremila dr Jelena Mašnic, rukovoditeljka Studijskog programa za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo